Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Speech at ceremony to mark World No Tobacco Day by Dr. Jean-Marc Olivé, WHO Representative in Viet Nam

In Email

Date: Saturday, May 24, 2008
Event: Ceremony to mark World No Tobacco Day,
Ministry of Health, Hanoi, Viet Nam
Speaker: Dr. Jean-Marc Olivé, WHO Representative in Viet Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Tiến sỹ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam

In Email

Ngày: Thứ ba, 20/05/2008
Sự kiện: Tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 61 Geneva, tháng 5 nắm 2008
Phát biểu: Tiến sỹ Cao Minh Quang, Thứ trưởng Bộ Y tế nước CHXHCN Việt Nam

Xem tiếp...

Phát biểu Khai mạc phần Hỏi đáp Báo chí của ông John Hendra – Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam tại lễ Công bố Báo cáo Phát triển Con người về Giới trong khu vực

In Email

Ngày: 9 tháng 3 năm 2010
Sự kiện: Lễ Công bố Báo cáo Phát triển Con người về Giới trong khu vực
Phát biểu: Ông John Hendra – Điều phối viên Thường trú của Liên Hợp quốc tại Việt Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu của TS. Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại VN, chào mừng ngày sức khỏe thế giới

In Email

Ngày: 7/4/2008,
Sự kiện: Ngày y tế thế giới, Bộ Y Tế, Hà Nội, Việt Nam
Người phát biểu:TS. JEAN MARC OLIVÉ, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

Xem tiếp...

Trang 2 / 2