Đoàn giám sát chung của LHQ giúp đảm bảo chất lượng tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2009

In

censusTháng 4 2009, Hà  Nội - Hơn 40 cán bộ Liên Hợp Quốc (LHQ) thuộc 5 cơ quan làm việc tại Việt Nam (UNFPA, UNDP, UNICEF, UNIFEM và UNAIDS) cùng với cán bộ Tổng Cục Thống kê Việt Nam và các đối tác khác đã tiến hành giám sát việc thực hiện Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009 tại 21 tỉnh, thành phố từ ngày 1 đến ngày 15/4/2009. Đây là lần đầu tiên các cơ quan LHQ tại Việt Nam cùng tham gia giám sát một cuộc tổng điều tra cấp quốc gia. Những đóng góp này đã khẳng định tầm quan trọng của những dữ liệu có chất lượng đối với cả Chính phủ Việt Nam và LHQ.

Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam, phát biểu: “Các chuyến giám sát chung này của LHQ cho thấy LHQ tại Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ cùng hành động để có thể đưa ra những khuyến nghị tốt hơn cho Chính phủ về cách thức cải thiện các số liệu thống kê trong cuộc tổng điều tra. Hỗ trợ thực hiện cuộc tổng điều tra năm 2009 là một ưu tiên chính của LHQ, vì cuộc tổng điều tra này sẽ cung cấp cho Chính phủ những thông tin chi tiết cần thiết để có thể lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong vòng 10 năm tới”.

LHQ, đặc biệt là UNFPA, đã trợ giúp công tác lập kế hoạch cho cuộc tổng điều tra cũng như việc thiết kế các bảng hỏi, đồng thời cũng đóng góp trong các giai đoạn thử nghiệm, thí điểm, tập huấn và giám sát. LHQ cũng hỗ trợ một chiến dịch tuyên truyền tới toàn dân về cuộc tổng điều tra và hiện đang tham gia phân tích dữ liệu sau thống kê và các hoạt động phổ biến dữ liệu với Chính phủ.
Mục đích của các chuyến giám sát là nhằm vận động và củng cố tầm quan trọng của công tác thống kê trong tổng điều tra dân số, qua đó chính quyền Nhà nước các cấp sẽ nỗ lực hơn và huy động nhiều nguồn lực hơn cho công tác này, góp phần đảm bảo chất lượng và thành công của cuộc tổng điều tra.

Các số liệu có được qua cuộc Tổng điều tra năm 2009 sẽ là yếu tố then chốt để có thể đánh giá việc thực hiện Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội (CLPT KTXH) giai đoạn 2001-2010 và rất quan trọng đối với công tác chuẩn bị cho CLPT KTXH giai đoạn tiếp theo 2011-2020. Các số liệu có được cũng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho việc giám sát việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.

Ông Bruce Campbell, Trưởng Đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng chất lượng của các quyết định đưa ra phụ thuộc vào mức độ chính xác của thông tin. Cuộc Tổng điều tra năm 2009 sẽ cung cấp cho chúng tôi những thông tin và dữ liệu cốt yếu, giúp chúng tôi hỗ trợ Chính phủ thiết kế và thực hiện các chương trình phát triển”.    

Với 250.000 điều tra viên, 42.000 giám sát viên và khoảng 6.000 cán bộ, nhân viên các cấp trung ương, tỉnh/ thành phố và quận/ huyện, cuộc tổng điều tra này là một dự án khá tốn kém. Chính phủ Việt Nam gánh vác chi phí 33 triệu đô la Mỹ, còn LHQ đóng góp 3 triệu đô la Mỹ.

Ông Bruce Campbell cho biết thêm: “Nhiều người cho rằng cuộc tổng điều tra này quá tốn kém, nhưng nếu so sánh với mức chi phí trung bình đầu người ở các quốc gia khác trên khu vực thì cuộc tổng điều tra này ở Việt Nam ít tốn kém hơn rất nhiều. Mặt khác, nếu các chương trình của chúng ta được hình thành trên cơ sở những dữ liệu kém chất lượng thì sẽ còn tốn kém hơn nữa”.

Bà Suzette Mitchell, Giám đốc UNIFEM tại Việt Nam, đã tham gia chuyến giám sát tới các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, và nhận thấy số lượng điều tra viên và giám sát viên là nam trội hơn so với số nữ. “Quá trình tuyển chọn điều tra viên có thể cần được xem xét kỹ hơn cho cuộc tổng điều tra tiếp theo. Số lượng điều tra viên là nữ còn ít ỏi không chỉ có nghĩa là phụ nữ không có được cơ hội thú vị này để học hỏi và có được nguồn thu nhập nho nhỏ, mà trong một số trường hợp thì phụ nữ phỏng vấn phụ nữ sống đơn thân hoặc sống trong nhà trọ sẽ thích hợp hơn là nam giới đến những nơi như vậy để phỏng vấn phụ nữ.”

Cuộc Tổng điều tra năm 2009 thu thập dữ liệu về quy mô, cấu trúc và phân bổ dân số, di cư, cũng như các thông tin về giáo dục, trình độ/bằng cấp, hoạt động kinh tế, khuyết tật, sinh đẻ, nguyên nhân tử vong (nhằm ước tính tỉ lệ tử vong bà mẹ), và thông tin về điều kiện nhà ở như diện tích ở, số lượng phòng, sử dụng nước sạch, sử dụng điện thoại và máy tính, và loại nhiên liệu sử dụng cho nấu nướng trong gia đình.

 Tải câu chuyện của chúng tôi bản đầy đủ tại đây