Hội thảo phổ biến thông tin về sản xuất sạch và thiết kế phát triển bền vững

In

 

Ngày 23 tháng 1 năm 2013, phối hợp với Trung tâm Sản xuất Sạch Việt Nam, UNIDO đã tổ chức Hội thảo Phổ biến thông tin về Sản xuất Sạch và Thiết kế Phát triển Bền vững trong các ngành thủ công ở Việt Nam. Hội thảo là một hoạt động trong chương trình phối hợp về sản xuất và thương mại xanh nhằm tăng thu nhập và tạo thêm cơ hội việc làm cho người nghèo ở nông thôn. Hội thảo xây dựng các chuỗi giá trị xanh vì người nghèo và được kết hợp tốt hơn, tận dụng kinh nghiệm chuyên môn tương đối của năm cơ quan LHQ. Hội thảo đã nêu bật sự hỗ trợ về mặt công nghệ và trang thiết bị của chương trình cho các công ty và các nhóm người sản xuất hướng tới năng suất cao hơn và giới thiệu các thực hành sản xuất sạch.

 

Sản xuất sạch và thiết kế sản phẩm mang tính bền vững
Hội thảo đã phổ biến các đánh giá trong năm chuỗi giá trị bao gồm nuôi tằm, mây/tre, đồ sơn mài, rong biển và giấy thủ công, nêu bật kết quả cụ thể của các mô hình cải tiến thử nghiệm về sản xuất sạch và thiết kế sản phẩm mang tính bền vững tại 8 công ty và 5 nhóm người sản xuất cơ sởđược lựa chọn.

Các kỹ thuật sáng tạo tốt cho môi trường
Hội thảo cũng chia sẻ kết quả của các kỹ thuật sáng tạo tốt cho môi trường để nhuộm lụatơ tằm, xử lý tre chống mối mọt và chống mốc không dùng hóa chất và chuốt đồ sơn mài cao cấp thử nghiệm theo chương trình.
Chương trình có lợi cho doanh nghiệp và các nhóm cộng đồng vì tiếp cận được với các kỹ thuật thủ công tốt hơn, được đào tạo kỹ năng và có sản phẩm bền vững. Sản xuất thủ công xanh là sự kết hợp giữa cách thực hành tốt về nghề thủ công, thiết kế sản phẩm và nguyên liệu thô. Trong khi nghề thủ công và thiết kế có tiềm năng tăng thêm nhiều giá trị, vẫn cần quan tâm chú ý đặc biệt để tránhtình trạng tính bền vững thấp và hoạt động kiểm tra chất lượng các nguồn nguyên liệu thô và chế biến chưa tốtlàm giảm giá trị.

Mở rộng quy mô
Về điểm này, đặc biệt khuyến khích dự án đã thành công trình diễn những kỹ thuật đơn giản giúp cải thiện khâu nhuộm lụa, xử lý tre và xử lý sơn mài thông qua phối hợp giữa các chuyên gia Việt Nam với các chuyên gia quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn độ, Nhật Bản và Áo.Ở Việt Nam, để nhân rộng và lồng ghép các thực hành và các kỹ thuật đã được trình diễn trên quy mô lớn hơn trong toàn ngành thủ công vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Xem thêm?
Hội thảo phổ biến thông tin về Sản xuất Sạch và Thiết kế Phát triển Bền vững