Hạn chế trong tiếp cận tín dụng là thách thức khó khăn lớn đối với tăng trưởng của các hợp tác xã

In

 

Khó khăn trong tiếp cận tín dụng
Trong năm chuỗi giá trị được hỗ trợ trong chương trình phối hợp sản xuất và kinh doanh xanh để tăng thu nhập và tạo thêm cơ hội việc làm cho người nghèo ở nông thôn, các hộ gia đình và các hợp tác xã thường có nhu cầu phải vay vốn để đáp ứng nhu cầu mua nguyên vật liệu, trang thiết bị, hoàn thành các đơn đặt hàng sản xuất hoặc để quản lý tình trạng giá cả biến động. Tuy nhiên, các hộ gia đình và các nhóm người sản xuất thường gặp khó khăn trong việc tiếp cận với vốn vay từ ngân hàng và trong một số trường hợp, họ phải vay vốn của những người cho vay lãi ở địa phương với lãi suất lên tới 10 phần trăm/tháng.

 

ILO nghiên cứu về nhu cầu vay vốn và những người cho vay tín dụng
Hạn chế trong tiếp cận tín dụng vẫn là một tồn tại lớn hạn chế sự tăng trưởng của các hợp tác xã. Trong bối cảnh này, ILO đã yêu cầu thực hiện nghiên cứu xác định nhu cầu vay vốn và lập danh sách những người cho vay tín dụng. Nghiên cứu cho biết nhu cầu vay vốn của các hộ gia đình trong chuỗi giá trị trồng rong biển, sản xuất hàng sơn mài cũng như nuôi tằm đặc biệt caomà các ngành này thường phải đối phó với tình trạng giá cả nguyên vật liệu thấp và bấp bênh và nhu cầu chi tiêu tăng lên trong mùa cao điểm gieo trồng và gặt hái. Nhiều hộ gia đình có những khoản vay nợ chưa thanh toán từ 3 triệu đồng đến 400 triệu đồng và họ thường vay kết hợp từ hai hoặc ba nguồn bao gồm cả những người cho vay tư nhân.

Nghiên cứu cũng chỉ ra các hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn khi vay vốn vì các lý do:
•    Tình trạng tài chính của Hợp tác xã yếu kém
•    Thiếu năng lực lãnh đạo và quản lý cũng như khó khăn khi lập kế hoạch kinh doanh hoặc lập báo cáo tài chính,
•    Các định kiến tiêu cực đối với các hợp tác xã rất phổ biến do sự sụp đổ hàng loạt hợp tác xã trong thập kỷ80
Do đó, Các Hợp tác xã thường không còn sự lựa chọn nào khác là yêu cầu một trong các thành viên trong hợp tác xã có sổ đỏ có thể dùng để bảo lãnh để xin vay vốn.

Các hội thảo thông báo kết quả nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp thực tiễn
Trong khuôn khổ chương trình phối hợp, ILO đã xây dựng năng lực cho người sản xuất thủ công nghèo ở cấp cơ sở và hỗ trợ thành lập các nhóm doanh nghiệp và hợp tác xã tại bốn tỉnh để chia sẻ thông tin về các nguồn tài chính vi mô có thể sử dụng cũng như các điều kiện và yêu cầu cụ thể.

Tập huấn bao gồm 3 chủ đề chính đó là kiến thức cơ bản về tài chính vi mô; tầm quan trọng của vấn đề tiết kiệm; và lập ngân sách. Tập huấn giúp các nhóm xác định được một cách hiệu quả những người cung cấp tài chính vi môi tại địa phương và phân tích thuận lợi và khó khăn cũng như các điều kiện và rào cản đặc biệt để tiếp cận tín dụng. Học viên cũng nhận được lời khuyên thiết thực và các công cụ quản lý ngân sách và cách thực hành tiết kiệm.Trong lúc tập huấn, các nhóm lên kế hoạch hành động cho nhóm mình, áp dụng kiến thức đã học được và sau đó các học viên sẽ chia sẻ với các thành viên khác trong các nhóm doanh nghiệpcũng như các thành viên trong gia đình họ. Kế hoạch hành động đã lập sẽ được triển khai trong những tháng tới với sự hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã trong các tỉnh dự án.

Xem thêm?
Các nhóm người sản xuất và các hợp tác xã có vị thế tốt hơn để tiếp cận tín dụng