Videos

Giúp nam giới chia sẻ - Một ngày của một tình nguyện viên LHQ

In

 

"Giúp nam giới chia sẻ - Một ngày của một tình nguyện viên LHQ" là video của Chương trình Tình nguyện viên LHQ (UNV) kể lại câu chuyện về công việc hàng ngày của một tình nguyện viên nam tại Đà Nẵng, trong chương trình "Đối tác để Phòng tránh" (Partners for Prevention (P4P) khuyến khích sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong phòng chống bạo lực chống lại phụ nữ và trẻ em gái. P4P là một chương trình chung với sự tham gia của các tổ chức UNDP, UNFPA, UN Women (với vai trò chủ chốt) và UNV.