Videos

Nhân rộng sáng kiến xanh cải thiện sinh kế cho người dân địa phương

In

 

Việt Nam rất dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Theo Chỉ số Rủi ro về khí hậu dài hạn (CRI), Việt Nam là một trong mười quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thiên tai. Đặc biệt, những người dân nghèo ở các vùng ven biển và đồng bào dân tộc thiểu số miền núi là những người có nguy cơ cao bị ảnh hưởng và khó có thể chống chọi, phục hồi được.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong hầu hết các mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDG) đặc biệt là giảm đáng kể tỷ lệ nghèo đói, Việt Nam vẫn chưa đạt được MDG 7 về bền vững môi trường. Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ trong việc thông qua các khuôn khổ pháp lý cần thiết, các chiến lược và chương trình, việc thực thi chính sách và các chuẩn mực xã hội vẫn chưa đủ để đảm bảo tính bền vững về môi trường. Ngoài ra, công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh đã gây cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và suy thoái môi trường làm ảnh hưởng đến sinh kế và chất lượng cuộc sống của người dân địa phương.