Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Videos

Chương trình Phòng chống tai nạn thương tích trẻ em của UNICEF

In Email

UNICEF_CIP_video

Tại nạn thương tích đã trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em Việt Nam. Năm 2007, có 7894 trẻ em bị thiệt mạng do các thương tích có thể phòng ngừa được. Các thương tích gây tử vong hàng đầu bao gồm chết đuối, tai nạn giao thông, ngộ độc, ngã, bỏng và bị súc vật cắn. Video này đưa ra các thông tin về tình hình tai nạn thương tích của trẻ em ở Việt Nam và những hỗ trợ của UNICEF trong việc phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em. (10:26 phút)

RSS Email Subscription

Enter your email address: