UNIDO

Chuyên gia quốc tế hỗ trợ nâng cao chất lượng chính sách công nghiệp của Việt Nam

In

Hà Nội, Việt Nam, ngày 12 tháng 11 năm 2018 - Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên Hợp Quốc (UNIDO) và Cục Công nghiệp Việt Nam, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội thảo đào tạo tại Hà Nội từ ngày 12 – 17 tháng 11 năm 2018 với tiêu đề "Nâng cao năng lực xây dựng chính sách công nghiệp của Việt Nam – Xây dựng Sách Trắng cho chiến lược công nghiệp mới cho Việt Nam".

Hội thảo đào tạo là hoạt động mới nhất trong một loạt các hoạt động phát triển năng lực cho các nhà hoạch định chính sách từ Việt Nam được tổ chức trong khuôn khổ của dự án "Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược ngành công nghiệp và các chính sách liên quan thông qua xây dựng năng lực thể chế" do Bộ Ngoại giao Hàn quốc tài trợ. Dự án nhằm nâng cao chất lượng của chiến lược và chính sách phát triển công nghiệp của Việt Nam thông qua xây dựng năng lực thể chế, lập các báo cáo công nghiệp cho khu vực công và khu vực kinh tế tư nhân và đề xuất các chiến lược và chính sách cụ thể để nâng cao năng lực cạnh tranh công nghiệp của Việt Nam.

Các hội thảo trước đó được tổ chức từ đầu năm đến nay đã phổ biến một số nguyên lý và công cụ cơ bản và nêu rõ các lợi ích của hoạch định chính sách công nghiệp dựa trên bằng chứng. Hội thảo đào tạo này sẽ trình bày một số nghiên cứu về các yếu tố chiều ngang như già hóa dân số; công nghiệp 4.0; tác động của quan hệ thương mại Trung Quốc - Mỹ hiện tại đến một số ngành chọn lọc của Việt Nam trong đó phải kể đến ngành dệt may, da giầy, ô tô, điện tử và chế biến thực phẩm). Đầu vào từ sự kiện này sẽ giúp xây dựng Sách trắng cho Chiến lược Công nghiệp Mới của Việt Nam dự kiến sẽ ban hành vào tháng 6 năm 2019.

Tham dự chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi kiến thức tại hội thảo đào tạo lần này là các chuyên gia của UNIDO và của Viện Kinh tế Công nghiệp và Thương mại của Hà Quốc (KIET) cùng với đại diện của các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo đào tạo ông Jung Jaehwan, Giám đốc dự án do UNIDO hỗ trợ cho biết: "Hội thảo đào tạo lần này là một trong những hoạt động tăng cường năng lực trong năm 2018 dành cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp của Việt Nam. Đây là một phần của dự án đang thực hiện nhằm tăng cường năng lực cho các nhà hoạch định chính sách trong việc thiết kế, thực hiện, đánh giá và cập nhật các chính sách và chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam. Đào tạo được dựa trên các kinh nghiệm quốc tế tốt nhất và nghiên cứu sáng tạo được thực hiện bởi các nhóm các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách."

 

Liên hệ truyền thông: