UNIDO

Lễ Công bố Báo cáo Công nghiệp 2016 (IDR 2016) “Vai trò của công nghệ và đổi mới trong phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện”

In

 

DSC 2915Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2016 - một lần nữa, Bộ Công Thương phối hợp với Tổ chức phát triển công nghiệp Liên hiệp quốc (UNIDO) tổ chức Lễ Công bố Báo cáo Công nghiệp 2016 (IDR 2016) “Vai trò của công nghệ và đổi mới trong phát triển công nghiệp bền vững và toàn diện”.

IDR 2016 đã cho thấy công nghệ và đổi mới liên quan chặt chẽ để đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Công nghiệp hóa bền vững và toàn diện có thể nhanh chóng đạt được khi các nhà hoạch định chính sách tạo điều kiện và đưa ra chính sách hợp lý cho quá trình công nghiệp hóa, tránh những sai lầm các nước khác đã vấp phải trước đó. Báo cáo lần này cũng đề cập đến tính cấp thiết của công tác hợp tác quốc tế để thúc đẩy việc thay đổi công nghệ và đạt được sự phát triển công nghiệp một các toàn diện và bền vững.

 

Thông qua nghiên cứu và phân tích dựa trên các ví dụ thực tiễn, IDR 2016 đánh giá cao vai trò của công nghệ và đổi mới công nghệ tới quá trình công nghiệp hóa, và khẳng định tính tất yếu của công nghiệp hóa với quá trình phát triển. Phát hiện chính của báo cáo chỉ ra rằng công nghệ có thể thúc đẩy cả ba khía cạnh của phát triển bền vững, đó là kinh tế, xã hội và môi trường. Khía cạnh thứ nhất đề cập đến khả năng một quốc gia có thể thay đổi cấu trúc của mình để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong một thời gian dài để bắt kịp với những nước phát triển ở trình độ cao hơn.  Khía cạnh thứ hai liên quan đến sự bao trùm của quá trình thay đổi cấu trúc này về mặt giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo việc làm và phân bổ thu nhập, tài sản và phúc lợi xã hội công bằng hơn. Khía cạnh thứ ba là tính bền vững về mặt môi trường bao gồm việc sử dụng tài nguyên và các tác động môi trường không làm tổn hại đến lợi ích của các thế hệ tương lai.

Mặc dù đổi mới công nghệ được coi là động lực của tăng trưởng, nhưng phát triển nhanh thông qua công nghệ vẫn còn là một hiện tượng chưa phổ biến. Đối với Việt nam việc ứng dụng công nghệ để phát triển kinh tế, công nghiệp, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều hạn chế. Tại Hội thảo ông Ludovico Alcorta, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chính sách và Thống kê của UNIDO tại Áo đã đưa ra khuyến nghị «Việt Nam hãy dịch chuyển nhanh lần lượt qua từng giai đoạn của phát triển công nghệ thay vì nhảy cóc. Điều này có thể thực hiện được bằng cách tích lũy vốn và đầu tư để dịch chuyển lên những bậc thang công nghệ cao hơn và những ngành công nghệ cao”. Do vậy, IDR 2016 sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, doanh nhân cũng như giới học giả trong và ngoài nước, giới thiệu những điều kiện cần và đủ cho quá trình đổi mới công nghệ hợp lý, tạo điều kiện, thúc đẩy  phát triển bền vững.

Tại buổi lễ công bố, ông Patrick Gilabert, đại diện của UNIDO tại Việt Nam cho biết: «UNIDO have a special relation with Viet Nam, that’s why we always present our global IDR reports in Viet Nam.  This IDR 2016 is closely linked with UNIDO’s new mandate, adopted in 2013, to promote an Inclusive and Sustainable Industrial Development ISID. ISID is in line with almost all Sustainable Development Goals (SDGs), and specifically with SDG No 9, which calls to “Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation”. SDG 17 on Science, Technology and Innovation is also relevant with UNIDO mandate».

Báo cáo IDR 2016 đầy đủ có thể được tải về qua đường link: https://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf
Báo cáo tóm tắt IDR 2016 có thể được tải về qua đường link: http://www.unido.org/fileadmin/user_media_upgrade/Resources/Publications/EBOOK_IDR2016_OVERVIEW_ENGLISH.pdf

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ: Ông Ludovico Alcorta, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Chính sách và Thống kê, UNIDO Trụ sở chính, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.