UNIDO

Triển khai Sáng kiến Khu công nghiệp Sinh thái hướng tới Mô hình Khu công nghiệp Bền vững tại Việt Nam

In

unido inception_ws_panel

Hà Nội, ngày 17/10/2014 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO) hôm nay đã chính thức công bố khởi động Dự án "Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng đến mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam" với tổng vốn viện trợ không hoàn lại là 4.554.000 USD từ Quỹ Môi trường Toàn cầu (GEF), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và UNIDO.

Trong những năm qua, hệ thống các khu công nghiệp (KCN) đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Việc phát triển các KCN với tốc độ nhanh gây ra những thách thức với môi trường, đòi hỏi xây dựng mô hình phát triển bền vững hơn, thân thiện với môi trường sinh thái và cộng đồng xung quanh. Trong nỗ lực chuyển đổi các KCN hiện tại thành các KCN sinh thái nhằm cụ thể hóa Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh, ngày 28/8/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Dự án "Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam" tại Quyết định số 1526/QĐ-TTg với mục tiêu tăng cường chuyển giao, ứng dụng và phổ biến công nghệ và phương thức sản xuất sạch hơn để giảm thiểu chất thải nguy hại, phát thải khí nhà kính cũng như các chất gây ô nhiễm nước và quản lý tốt hóa chất tại các khu công nghiệp Việt Nam. Dự án được thực hiện trong 36 tháng tại các tỉnh/thành phố: Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Dự án có tổng kinh phí là 53.229.265 USD, trong đó: vốn ODA không hoàn lại từ GEF, SECO và UNIDO là 4.554.000 USD; vốn đối ứng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 108.000 USD; vốn đồng tài trợ bằng hiện vật của các cơ quan phối hợp thực hiện từ phía Việt Nam và UNIDO là 38.797.265 USD; vốn đồng tài trợ tiềm năng bằng tiền mặt và tín dụng ưu đãi cho các hoạt động đổi mới công nghệ của doanh nghiệp là 9.770.000 USD từ Quỹ Tín dụng Xanh (GTCF) của SECO, Quỹ Môi trường Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Vốn đồng tài trợ từ các cơ quan liên quan được đóng góp thông qua các chương trình, dự án đang thực hiện tại Việt Nam và không cung cấp trực tiếp cho Dự án.

Thông qua 6 Hợp phần chính, Dự án dự kiến đạt được các kết quả chính như: thông qua các chính sách và quy định đáp ứng tiêu chí của KCN sinh thái trong nhiều lĩnh vực liên quan; tăng cường năng lực về lập quy hoạch và quản lý KCN sinh thái cho các cơ quan quản lý KCN ở Trung ương và địa phương, nâng cao trình độ kỹ thuật về chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ sạch và phát thải ít cácbon, phương thức sản xuất an toàn và sử dụng hiệu quả tài nguyên cho các cơ quan quản lý nhà nước về KCN và doanh nghiệp trong KCN; xác định ít nhất 45 doanh nghiệp tiềm năng trong KCN tại Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ có thể tham gia ứng dụng công nghệ sạch và sử dụng hiệu quả tài nguyên; triển khai thí điểm các dự án chuyển đổi thành KCN sinh thái; nâng cao nhận thức của cộng đồng về phát triển KCN sinh thái.

Các doanh nghiệp tham gia dự án tại các KCN: Khánh Phú (Ninh Bình), Hòa Khánh (Đà Nẵng), Trà Nóc 1&2 (Cần Thơ) sẽ được tham gia đào tạo về sản xuất sạch hơn, được hỗ trợ tư vấn đổi mới công nghệ để sử dụng tiết kiệm năng lượng và giảm chất thải ra môi trường theo quy trình toàn diện gồm: lập hồ sơ vay vốn, khả năng được hỗ trợ vay với lãi suất ưu đãi và được hoàn trả một phần khoản vay từ Quỹ Tín dụng Xanh của SECO.

Về tiêu chí kỹ thuật, Dự án sẽ giúp giảm phát thải khí nhà kính khoảng 182.000 tấn/năm; giảm lượng nước thải 6 triệu m3/năm, chất lượng nước thải đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Khi việc phát triển công nghiệp hướng tới bền vững về môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, năng lượng đang là xu hướng phát triển chung và hiện đại tại nhiều quốc gia trên thế giới, mô hình KCN sinh thái có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển công nghiệp bền vững tại Việt Nam. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UNIDO và các cơ quan liên quan của Việt Nam hy vọng kết quả của Dự án sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước và các nhà tài trợ tiếp tục nhân rộng mô hình khu công nghiệp sinh thái trên cả nước.

Thông tin liên quan:

Mọi thông tin chi tiết về Dự án xin liên hệ: