Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam tại hội nghị lấy ý kiến về việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quốc hội Việt Nam đồng tổ chức

In Email

 

Diễn giả: Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam
Sự kiện: Hội nghị lấy ý kiến về việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quốc hội Việt Nam đồng tổ chức
Thời gian: Thứ tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014

 

Kính thưa Ông Trần Văn Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,
Kính thưa Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Kính thưa Ông Ngô Đức Mạnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội,
Thưa các quý đại biểu từ các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và các Bộ ngành, đại diện các tổ chức người khuyết tật, các đại biểu Quốc hội các địa phương.

Kính thưa toàn thể hội nghị,    

Hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt tại Hội nghị lấy ý kiến về việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền Người khuyết tật. UNICEF, thực ra là các tổ chức Liên hợp quốc đánh giá cao nỗ lực của tất cả các đối tác trong việc chuẩn bị cho Việt Nam phê chuẩn Công ước này vì phê chuẩn Công ước là một mốc rất quan trọng trong thể hiện cam kết tiến tới tuân thủ Công ước.

Năm 2013, UNICEF, cùng với các tổ chức Liên hợp quốc khác tại Việt Nam, đã vinh hạnh được công bố báo cáo của UNICEF toàn cầu thường niên tại Việt Nam, về tình hình trẻ em khuyết tật. Báo cáo đã đề cập và phân tích những rào cản – từ các tòa nhà không thể tiếp cận đến những thái độ coi nhẹ đối với trẻ em khuyết tật, từ sự vắng bóng trong những thống kê số liệu chính thức đến việc phân biệt đối xử - đã tước đi quyền của trẻ em khuyết tật, và ngăn cản các em hòa nhập xã hội một cách toàn diện.

Trên thế giới, hơn một tỷ người hay 15 phần trăm dân số phải sống với một hoặc nhiều dạng khuyết tật . Điều này có nghĩa là khoảng 93 triệu trẻ em, tuôỉ 14 hoặc nhỏ hơn, sống với tình trạng khuyết tật nhẹ hoặc nặng.  Các em đang phải sống trong sự nghèo đói và bị tách biệt, không được tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, việc làm và trợ giúp pháp lý .

Liên hợp quốc có một số văn kiện nhân quyền quan trọng bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em, và những nhóm dễ bị tổn thương khác. Nhưng quyền của người khuyết tật chỉ được đề cập đến khi Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật có hiệu lực vào ngày 3 tháng 5 năm 2008. Văn kiện pháp lý này đánh dấu sự chấm dứt một khoảng thời gian dài “vô hình” của người khuyết tật.

Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật đánh dấu một bước chuyển biến quan trọng trong cách mà người khuyết tật được nhìn nhận; như những người quyết định cuộc sống của chính họ. Người khuyết tật là “những người có quyền” và “đối tượng của luật pháp” và có quyền tham gia toàn diện vào các chính sách có ảnh hưởng đến họ.

Đến nay, đã có 127 quốc gia phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật và 76 quốc gia phê chuẩn và gia nhập Nghị định thư không bắt buộc  .

Cuối năm 2013, Đại hội đồng Liên hợp quốc và nguyên thủ các quốc gia đã gặp để trao đổi về việc đảm bảo “một chương trình nghị sự phát triển hòa nhập người khuyết tật đến năm 2015 và các năm tiếp theo”. Sự kiện đặc biệt quan trọng này đã giúp thế giới chú ý đến người khuyết tật, và đưa ra một hướng đi cho chương trình nghị sự phát triển hòa nhập người khuyết tật.  Sự kiện cũng một lần nữa khẳng định vai trò của người khuyết tật vừa là người hành động vừa là người hưởng lợi; sự kiện kêu gọi sự bình đẳng và trao quyền cho người khuyết tật cũng như dần dần xóa bỏ các rào cản giúp cuộc sống của họ dễ dàng và tốt đẹp hơn. Sự kiện cũng mở ra hướng đi cho tất cả các Chính phủ trong việc xác định các chiến lược cần thiết để đảm bảo sự phát triển hòa nhập cho người khuyết tật.

Để đạt được mục tiêu này, việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật là một dấu mốc quan trọng. Các đối tác ở Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc chuẩn bị nền tảng cho việc phê chuẩn Công ước. Tôi rất mong được lắng nghe những kinh nghiệm của quý vị, những thách thức mà quý vị đã phải đối mặt trong tiến trình chuẩn bị này. Luật Người khuyết tật được thông qua năm 2010 và Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012-2020 được xây dựng là những dấu mốc quan trọng trong toàn bộ quá trình này. Tuy nhiên, việc phê chuẩn Công ước chính là một phần công việc nếu được hoàn thiện sẽ khẳng định và củng cố sức mạnh chính trị và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện toàn diện quyền của người khuyết tật tại Việt Nam.

Tôi hi vọng rằng hội nghị hôm nay sẽ có những trao đổi thú vị và chúng ta sẽ có những năng lượng và cam kết mới để vượt qua các rào cản còn lại, tiến tới việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền của Người khuyết tật tại Việt Nam. UNICEF, luôn cam kết hỗ trợ những nỗ lực quan trọng của quý vị tiến tới phê chuẩn và thực hiện Công ước này nhằm thay đổi chất lượng cuộc sống của hàng triệu người khuyết tật tại Việt Nam.

Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp!