Phát biểu của bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam tại buổi lễ trình bày những kết quả chính "Phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam"

In

Ngày: Thứ Ba, ngày 31/08/2010
Sự kiện: Trình bày kết quả chính: Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010
Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội
Phát biểu: Bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

 

 

Tôi rất vinh dự và vui mừng được có mặt tại đây ngày hôm nay. Đây là sự kiện đầu tiên tôi tham dự với tư cách là Đại diện mới của UNICEF nhằm trình bày các kết quả chính của nghiên cứu phân tích tình hình dựa trên quyền con người lần đầu tiên được tiến hành về trẻ em ở Việt Nam.

Các công việc liên quan đến văn bản phân tích tình hình này được bắt đầu tiến hành từ năm 2008 trong khuôn khổ đánh giá giữa kỳ Chương trình Hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Sau một quá trình nghiên cứu, tham khảo ý kiến và soạn thảo, UNICEF đã đưa ra một phân tích toàn diện về tình hình trẻ em ở Việt Nam – một phân tích lần đầu tiên đã tập hợp được những nguồn thông tin và số liệu chính yếu về trẻ em từ Chính phủ, các cơ quan LHQ, các tổ chức phi chính phủ và các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế khác.

Chúng tôi rất vui mừng được có cơ hội này để chia sẻ với tất cả các quý vị các kết quả và khuyến nghị chính của báo cáo phân tích. Trong ngày hôm nay chúng tôi sẽ công bố phần Tóm tắt và các kết quả chính của báo cáo phân tích, và toàn bộ văn bản – bao gồm trên 300 trang phân tích chi tiết – sẽ được gửi đến tất cả các quý vị trong vòng một vài tuần tới.

Rất nhiều cơ quan đã tham gia vào sáng kiến quan trọng này, và tôi xin được đặc biệt cảm ơn Chính phủ Việt Nam, thông qua nhiều cơ quan của mình, đã có những đóng góp quan trọng cho nghiên cứu Phân tích Tình hình. Tôi cũng đặc biệt ghi nhận những đóng góp rất có giá trị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Giống như những nghiên cứu phân tích tình hình đã được tiến hành ở các quốc gia khác, nghiên cứu này tại Việt Nam sử dụng cách tiếp cận dựa trên quyền con người, nhìn nhận về tình hình trẻ em Việt Nam từ góc độ những nguyên tắc quyền con người chủ yếu như bình đẳng, không phân biệt đối xử và trách nhiệm giải trình. Đây là một phương pháp tiếp cận toàn diện trong đó có công nhận những thành tựu đáng kể đã đạt được của nhà nước, nhưng đồng thời cũng chỉ ra những quyền cụ thể của trẻ em chưa được thực hiện đầy đủ ở Việt Nam. Phương pháp này bao gồm việc phân tích các vai trò và năng lực của những cá nhân và đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo quyền của trẻ em được nhận thức đúng đắn, được thực hiện và được bảo vệ ở mọi thành phần của xã hội Việt Nam, và cũng tìm hiểu nguyên nhân tại sao một số quyền cụ thể chưa được thực hiện.

Nhìn chung, báo cáo phân tích này đưa ra một bức tranh rất tích cực về trẻ em ở Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và các chính sách kinh tế - xã hội của đất nước đã dẫn đến những cải thiện to lớn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống trẻ em. Đặc biệt, tình trạng nghèo đói ở trẻ em đã giảm đáng kể và đã có những thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực giáo dục và y tế. Rõ ràng là sự hội nhập của Việt Nam với thế giới cùng với cơ cấu dân số và những chuyển biến về xã hội và kinh tế hiện nay của đất nước đã tạo ra những cơ hội cũng như những thách thức cho trẻ em. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể, tuy nhiên vẫn còn nhiều việc cho trẻ em chưa được thực hiện, đặc biệt là ở các lĩnh vực vệ sinh, môi trường, nghèo đói ở trẻ em, bất bình đẳng, dinh dưỡng, chất lượng và quản lý giáo dục. Một bộ phận trẻ em và người chưa thành niên ở Việt Nam vẫn phải sống trong điều kiện nghèo khổ và bị tách ra khỏi xã hội, và các dân tộc thiểu số vẫn thuộc số những người nghèo nhất, hưởng lợi ít nhất từ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

 

Báo cáo phân tích cũng nêu bật một số vấn đề mới đang nảy sinh cần được giải quyết, bao gồm các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ trẻ em và sự thay đổi cấu trúc gia đình, phòng chống tai nạn thương tích và HIV và AIDS

Chúng tôi cũng tin rằng chúng ta cần phải bắt đầu suy nghĩ về vấn đề nghèo đói ở trẻ em từ một góc độ mới. Chúng ta không nên tiếp tục coi nghèo đói trẻ em là việc trẻ em sống trong các gia đình nghèo về tiền tệ, mà nên coi đó là sự thiếu thốn ở một số lĩnh vực như y tế, giáo dục, vui chơi giải trí, nước và nơi ở.

Thông điệp quan trọng nhất của báo cáo Phân tích Tình hình là cần phải giảm bất bình đẳng trong các kết quả tác động đối với trẻ em. Cụ thể, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV và AIDS, và trẻ em gái vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi do không bình đẳng trong việc tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản nhất, từ đó ảnh hưởng nghiệm trọng đến khả năng của các em được phát triển thành các thành viên khỏe mạnh và có khả năng đóng góp cho xã hội Việt Nam.

Chúng tôi có nghĩa vụ đảm bảo mọi trẻ em đều được hưởng những tiêu chuẩn ‘cao nhất có thể đạt được’ về y tế, giáo dục, sự bảo vệ và sự tham gia. Cần có các chiến lược bảo trợ xã hội và các cách tiếp cận cho mọi đối tượng để giảm thiểu những bất bình đẳng hiện có, và ngăn không cho chúng trở nên trầm trọng hơn khi đất nước tiếp tục có được sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng nhưng không đồng đều. Một trẻ em ở Hà Giang phải được có những cơ hội và được tiếp cận với giáo dục, y tế, nước và dinh dưỡng có chất lượng như một trẻ em ở TPHCM.

Chúng ta vẫn chưa đạt được đến mức độ đó, nhưng chắc chắn rằng chúng ta đang di đúng hướng.

Thưa các quý ông, quý bà,

Tôi xin được kết thúc bài phát biểu của mình bằng việc đề nghị các quý vị chú ý đến tiêu đề của báo cáo phân tích – ‘Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai’ – nó nhắc nhở tất cả chúng ta rằng tương lai của Việt Nam tùy thuộc vào việc chúng ta đầu tư như thế nào vào trẻ em ngày hôm nay.

Chúng ta hãy cùng nhau chào mừng các thành tựu tích cực đã được nêu lên trong báo cáo phân tích này và cùng quyết tâm vượt qua các thách thức phía trước.

UNICEF, cùng với toàn thể đại gia đình Một LHQ, sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực quan trọng này và tiếp tục đóng vai trò là một đối tác tin cậy và quyết tâm vì lợi ích của tất cả mọi trẻ em Việt nam, hướng tới một Việt Nam vững mạnh hơn, tươi sáng hơn và khỏe mạnh hơn.

Xin cám ơn.