Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Opening remarks by Mr. Jesper Moller, Acting Representative, UNICEF Viet Nam

In Email

 

  • jesper speechH.E. Madam Pham Thi Hai Chuyen, Minister of MOLISA Mr. Nguyen Trong Dam, Vice Minister of MOLISA
  • Ms. Victoria Kwakwa, Country Director of World Bank
  • Representatives from Government Agencies, Representatives from 4 provinces
  • Ladies and Gentlemen:

Xem tiếp...

Bài phát biểu khai mạc của Lãnh đạo UNBND tỉnh Ninh Thuận trong Hội thảo Công bố Báo cáo Phân tích Tình hình Trẻ em tỉnh Ninh Thuận

In Email

Date: 21 August 2012
Event: Launch of the 'Analysis of the Situation of Children in Ninh Thuan'
Venue: Ninh Thuan Provincial People's Committee

Xem tiếp...

Phát biểu khai mạc của Ông Jean Dupraz, Phó Đại Diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam tại Hội Thảo Góp Ý Đánh Giá 5 Năm Thực Hiện Nghị Định 21 của Chính Phủ về Kinh Doanh và Sử Dụng Sản Phẩm Dinh Dưỡng Dùng Cho Trẻ Nhỏ

In Email

Ngày tháng: Thứ Năm, 21 Tháng 7, 2011
Sự kiện: Hội Thảo Góp Ý Đánh Giá 5 Năm Thực Hiện Nghị Định 21 của Chính Phủ về Kinh Doanh và Sử Dụng Sản Phẩm Dinh Dưỡng Dùng Cho Trẻ Nhỏ
Địa điểm:
Khách Sạn La Thành, Hà Nội
Phát biểu: Ông Jean Dupraz, Phó Đại Diện tổ chức UNICEF tại Việt Nam

Xem tiếp...

Speech by UNICEF Representative Lotta Sylwander at the signing of the MOU on Education in Emergencies

In Email

Date: 1st June 2011
Event:
Signing of MOU on Education in Emergencies (EiE), between MOET, UNICEF and Save the Children
Venue:
Ha Noi, M inistry of Education and Training

Xem tiếp...

Trang 3 / 6