Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Diễn văn khai mạc CỦA Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam tại Lễ Công bố ZEROworkplace của UNICEF tại TP HCM

In Email

Ngày: 10 tháng 11 năm 2014
Sự kiện: Lễ Công bố ZEROworkplace của UNICEF tại TP HCM
Địa điểm: Công ty Pou Yuen, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bènh Tân, TP HCM

 

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam tại hội nghị lấy ý kiến về việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quốc hội Việt Nam đồng tổ chức

In Email

 

Diễn giả: Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam
Sự kiện: Hội nghị lấy ý kiến về việc phê chuẩn Công ước Quốc tế về quyền của Người khuyết tật do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Quốc hội Việt Nam đồng tổ chức
Thời gian: Thứ tư, ngày 24 tháng 9 năm 2014

Xem tiếp...

Speaking notes for Jesper Moller, Deputy Representative, UNICEF Viet Nam

In Email

 

Date: 21 August 2014
Event: Workshop on Roll-out Implementation of Communication and Awareness Raising related to Climate Change Adaptation and Prevention of Natural Disasters in School

Xem tiếp...

Trang 2 / 6