Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của Ông Jean Dupraz Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

In Email

Ngày: Thứ Năm, ngày 29/7/2010

Sự kiện: Khai mạc Tuần lễ Thế giới Nuôi con bằng sữa mẹ 2010

Địa điểm: Nhà khách Bộ Quốc phòng – 33 Phạm Ngũ Lão

Phát biểu: Ông Jean Dupraz Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Xem tiếp...

Diễn văn của Ông Jean Dupraz Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

In Email

Ngày: 16 tháng 7 năm 2010

Sự kiện: Hội nghị phát động chiến dịch truyền thông và cam kết phòng chống đuối nước trẻ em tại 15 tỉnh có tỷ lệ đuối nước trẻ em cao nhất

Địa điểm: Khách sạn La Thành – 218 Đội Cấn – Hà Nội

Phát biểu: Ông Jean Dupraz Quyền Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Xem tiếp...

Speech by UNICEF Deputy Representative Jean Dupraz at the launch of the Review of Child Injury Prevention in Viet nam

In Email

Date:       15th April, 2010
Event:     Launching of the Review Report on Child Injury Prevention in Viet Nam
Venue:    International Press Conference – 11 Le Hong Phong - Ha Noi
Speaker: Mr Jean Dupraz, UNICEF Deputy Representative in Viet Nam

Xem tiếp...

Opening statement by UNICEF Representative Jesper Morch at the national workshop on the 20th anniversary of the ratification of the CRC in Viet Nam

In Email

Date: February 23, 2010
Event: National workshop on the 20th anniversary of the ratification of the Convention on the Rights of the Child in Viet Nam
Location: International Convention Center, Hanoi, Viet Nam
Speaker: Mr. Jesper Morch, UNICEF Representative in Viet Nam

Xem tiếp...

Trang 5 / 6