Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Bà Lotta Sylwander, Đại diện, UNICEF Việt Nam tại lễ công bố Phân tích tình hình trẻ em ở Điện Biên

In Email

Ngày: 12 tháng 5, 2011
S
kiện: Công bố “Phân tích tình hình trẻ em ở Điện Biên”
Địa điểm:
Khách sạn Melia Hà Nội
Phát biểu: Bà Lotta Sylwander, Đại diện, UNICEF Việt Nam

Xem tiếp...

Speech of Mr. Jean Dupraz, Deputy Representative, UNICEF Viet Nam

In Email

Date: 27 January 2011
Event: Workshop on the draft Anti-Human Trafficking Law
Venue: Ha Noi
Speaker: Mr. Jean Dupraz, Deputy Representative, UNICEF Viet Nam

Xem tiếp...

Phát biểu Của Bà Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam tại Hội nghị Quốc gia về Phát triển nghề Công tác Xã hội

In Email

Ngày: 9/9/2010

Sự kiện: Hội nghị Quốc gia về Phát triển nghề Công tác Xã hội

Địa điểm: Hạ Long

Phát biểu: Lotta Sylwander, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Xem tiếp...

Phát biểu của bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam tại buổi lễ trình bày những kết quả chính "Phân tích tình hình trẻ em tại Việt Nam"

In Email

Ngày: Thứ Ba, ngày 31/08/2010
Sự kiện: Trình bày kết quả chính: Phân tích tình hình trẻ em Việt Nam 2010
Địa điểm: Khách sạn Melia, Hà Nội
Phát biểu: Bà Lotta Sylwander, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Xem tiếp...

Trang 4 / 6