Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam trong lễ Công bố Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2016

In Email

Sự kiện: Lễ Công bố Báo cáo Tình hình Trẻ em Thế giới 2016

Địa điểm: Ngôi nhà Xanh Chung LHQ tại Việt Nam, 304 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Xem tiếp...

Phát biểu khai mạc của Ông Youssouf Abdel-Jelil, Trưởng Đại diện UNICEF trong lễ khai mạc Chương trình Bóng đá cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh

In Email

Ngày: Thứ ba, 30 tháng 6 năm 2015
Sự kiện:
Khai mạc Chương trình Bóng đá cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh
Địa điểm:
Trung tâm thể thao Quận 1, số 1 Huyền Trân Công Chúa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Opening Remarks by Mr. Youssouf Abdel-Jelil, UNICEF Representative at National Meeting Event in observance of the World Immunization Week 2015

In Email

 

Date: Friday, 24 April 2015
Event: National Meeting Event in observance of the World Immunization Week 2015
Venue: Conventional Meeting Center, 3/2 Square, Hoang Van Thu Str., Bac Giang City, Bac Giang Province.

Xem tiếp...

Phát biểu khai mạc của Ông Jesper Moller, Phó Trưởng Đại diện UNICEF Việt Nam tại Lễ công bố của UNICEF về “Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh”

In Email

Thời gian: Ngày 9 tháng 12 năm 2014

Sự kiện: Lễ công bố của UNICEF về "Quyền Trẻ em và các Nguyên tắc kinh doanh"

 

Xem tiếp...

Trang 1 / 6