Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam tại Lễ khởi động dự án mới về hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và UNFPA tại Việt Nam

In Email

 

Thời gian: Thứ 3, ngày 19/12/2017

Sự kiện: Lễ khởi động dự án mới về hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và UNFPA tại Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Pullman Hà Nội, 40 Cát Linh

 

Kính thưa:

  • Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK;
  • Đại biểu các đơn vị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (PCSA), Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF), Tổng cục Thống kê, và các bộ ngành;
  • Đại biểu các tổ chức quốc tế, các đồng nghiệp UN và các cơ quan báo chí truyền thông;
  • Thưa quý vị đại biểu,

Hôm nay, tôi rất vinh dự có mặt tại đây cùng các quý vị dự lễ khởi động Dự án “Hỗ trợ các cơ quan của Việt Nam trong việc cung cấp và sử dụng số liệu và bằng chứng có chất lượng về dân số và phát triển phục vụ  xây dựng và giám sát việc thực hiện các chính sách, chiến lược, và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2021”.

Dự án sẽ do Tổng cục Thống kê (TCTK), Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thực hiên; Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội (PCSA), Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (VFF) là cơ quan đồng thực hiện và các đối tác tham gia gồm Bộ Tư pháp, Ban Tuyên giáo  trung ương (CCPE) và Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (VNCA) với sự hỗ trợ kỹ thuật của Quỹ dân số LHQ (UNFPA) tại Việt Nam. Dự án  này là một phần trong Kế hoạch chiến lược chung do Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc phối hợp thực hiện trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm -2021.

Tôi xin chân thành cảm ơn TCTK, các đối tác đồng thực hiện và các đối tác tham gia vì những nỗ lực không ngừng trong năm qua, đã phối hợp với chúng tôi xây dựng và hoàn thiện bản  tóm tắt ý tưởng dự án, đề xuất chính sách đầu tư (PIP) và văn kiện dự án để hôm nay chúng ta cùng có mặt ở đây tuyên bố khởi động dự án này.

Thưa các quý vị đại biểu,

Hội nghị quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) năm 1994 tại Cairo mà Việt Nam đã tham gia ký kết, là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử dân số và phát triển cũng như quyền sinh sản và quyền về sức khỏe của phụ nữ. Hội nghị đã kêu gọi các chính phủ và các cơ quan phát triển hỗ trợ để cung cấp các số liệu có chất lượng phục vụ phát triển, bao gồm các nghiên cứu,khảo sát phục vụ xây dựng các chính sách công và hoàn thiện các chương trình, chiến lược. Từ Hội nghị ICPD, các nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đã đầu tư một nguồn lực lớn nhằm cải thiện việc cung cấp và sử dụng số liệu phục vụ hoạch định chính sách. Ngày nay, ICPD là một phần của các chương trình phát triển như xóa đói giảm nghèo, quyền phụ nữ trong  phát triển, hoặc bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đối khí hậu ở nhiều quốc gia, kể cả Việt Nam.

Số liệu từ các Tổng điều tra  Dân số và Nhà ở và các cuộc điều tra dân số khác cho thấy Việt Nam đang trải qua những biến đổi lớn về dân số: mức sinh giữ ở mức sinh thay thế trong hơn một thập kỷ qua, mức chết giảm và  tuổi thọ bình quân đang tăng lên, quá trình di cư quy mô lớn dẫn đến những thay đổi lớn và nhanh chóng trong phân bố dân số giữa khu vực thành thị và nông thôn; mất cân bằng tỷ số giới tính khi sinh; đất nước đang trong giai đoạn dân số vàng với số lượng lớn dân số ở độ tuổi trẻ; đồng thời cũng đang trải qua thời kỳ già hóa dân số nhanh. Những xu hướng dân số này có tác động to lớn  đến việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, vùng và địa phương, và những vấn đề dân số này cần được lồng ghép vào quá trình xây dựng chính sách, chiến lược và kế hoạch ở các cấp, các ngành.

Thưa các quý vị đại biểu,

Ngày nay, với sự cam kết toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu phát triển bền vững SDG đến năm 2030 và đảm bảo rằng  không ai bị bỏ lại phía sau., sự  sẵn có của những thông tin thống kê tin cậy, phù hợp và có khả năng so sánh đã trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và chiếm một vai trò ưu thế hơn không chỉ trong giám sát tiến độ mà còn trong đánh giá và tổ chức lại các kế hoạch và chiến lược.   

Nhân dịp này, tôi xin nhấn mạnh một vài thông điệp sau:

Thứ nhất, cần nỗ lực hơn nữa nhằm đảm bảo tầm quan trọng của dữ liệu và số liệu thống kê được hiểu một cách đầy đủ và được các bên hữu quan đánh giá cao. Cần sự cam kết và chỉ đạo đầu tư cho dữ liệu và số liệu thống kê chất lượng cao, và đảm bảo dễ tiếp cận số liệu. Chất lượng số liệu thống kê được cải thiện và số liệu được phân tổ (theo tuổi, giới tính, thành thị - nông thôn, tỉnh và các đặc điểm khác) giúp cho việc ra quyết định  hiệu quả hơn và các  chính sách phát triển  được xây dựng tốt hơn.

Thứ hai, thông tin và dự báo về dân số tiếp tục là cơ sở cho việc xây dựng các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết sự bất bình đẳng trong truyền thông vận động chính sách về dân số và phát triển, biến đổi khí hậu, sức khỏe sinh sản và  tình dục và các quyền sinh sản. Trong bối cảnh Luật Dân số, Luật Thanh niên, Luật phòng chống Bạo hành gia đình, Luật Bình đẳng giới sẽ được xây dựng và điều chỉnh trong những năm tới, thông tin tin cậy và cập nhật về dân số là vô cùng cần thiết.  

Thứ ba, Việt Nam đã bắt đầu triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững (SDG). Do đó, TCTKphối hợp với các bộ ngành để hoàn thiện các chỉ tiêu thống kê SDG, thu thập và tổng hợp  những chỉ tiêu thống kê này là rất quan trọng để giám sát đánh giá tiến trình thực hiện  Chương trình nghị sự 2030 của quốc gia.

Thưa các quý vị đại biểu,

 Trong khuôn khổ Một Kế hoạch chiến lược chung của Chính phủ Việt Nam và LHQ (2017-2021), chúng ta hy vọng dự án này, thông qua sự phối hợp đa ngành, sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường năng lực của TCTK và các đối tác liên quan trong thu thập, phân tích, phổ biến và sử dụng thông tin/dữ liệu về dân số, sức khỏe sinh sản và giới, góp phần thực hiện và giám sát Kế hoạch hành động SDG. Xây dựng năng lực quốc gia trong việc cung cấp, phổ biến và sử dụng nguồn số liệu tin cậy và chính xác về dân số phục vụ tư vấn xây dựng chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển, và giám sát việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG là ưu tiên hàng đầu của UNFPA và các đối tác phát triển khác. Tôi mong chờ sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với tất cả các quý vị.

Tôi xin cảm ơn các quý vị đại biểu đã chú ý lắng nghe và tham dự hội nghị. Chúc các đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Giáng sinh an lành và Năm mới hạnh phúc!