Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, Ngày Dân số Thế giới 2018

In Email

Sự kiện: Ngày Dân số Thế giới 2018

Ngày: Thứ Tư, 11/7/2018

Địa điểm: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, 3 Chùa Láng, Hà Nội

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Hội thảo phổ biến báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam

In Email

Ngày: Thứ Ba, ngày 8 tháng 5 năm 2018

Sự kiện: Hội thảo phổ biến báo cáo kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Thương Mại, 25 Ngọc Khánh, Hà Nội

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Bà Astrid Bant, Trưởng đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Công bố Báo cáo Hộ sinh Việt Nam lần thứ nhất và Báo cáo “Rào cản trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Kế hoạch hóa gia đình của các cộng đồng dân tộc thiểu số”.

In EmailNgày: Thứ ba 24 tháng 4 năm 2018

Sự kiện: Công bố Báo cáo Hộ sinh Việt Nam lần thứ nhất và Báo cáo "Rào cản trong tiếp cận các dịch vụ chăm sóc Sức khỏe Bà mẹ và Kế hoạch hóa gia đình của các cộng đồng dân tộc thiểu số".

Địa điểm: Khách sạn Bảo Sơn, 50 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Xem tiếp...

Bài phát biểu của bà Astrid Bant, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam tại Lễ khởi động dự án mới về hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và UNFPA tại Việt Nam

In Email

 

Thời gian: Thứ 3, ngày 19/12/2017

Sự kiện: Lễ khởi động dự án mới về hợp tác giữa Tổng cục Thống kê (TCTK) và UNFPA tại Việt Nam

Địa điểm: Khách sạn Pullman Hà Nội, 40 Cát Linh

Xem tiếp...

Trang 1 / 18