Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

SPEECH By Ms. Akiko Fujii, Co-chair of UN Programme Management Team at Workshop on Dissemination of Vietnam’s VNR at HLPF 2018

In Email

Event: "Workshop on Dissemination of Vietnam's VNR at HLPF 2018" hosted by MPI

Time: 08:30, Friday, 24th August 2018

Venue: MPI's Meeting Hall, 6B Hoang Dieu, Hanoi

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Phó Giám đốc Quốc Gia, Bà Akiko Fujii tại hội thảo về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung

In Email

 

Ngày: Thứ sáu, 30 Tháng 6 năm 2017, 08:30
Địa điểm: Toà nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Hà Nội
Sự kiện: Hội thảo về cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển gạch không nung

Xem tiếp...

Welcome Remarks by Ms. Louise Chamberlain, UNDP Country Director at Executive Dialogue on Implementing LGBTI inclusion in Asia

In Email

 

Date: 9.00am, Tuesday, 17 January, 2017
Event: Executive Dialogue: Implementing LGBTI inclusion in Asia
Venue: Green One UN House

Xem tiếp...

Speech by Akiko Fujii, Deputy Country Director at the workshop on ensuring social equity in market-oriented reforms of the power sector in Viet Nam

In Email

 

Date: 10th January, 2017
Event: Workshop: Ensuring social equity in market-oriented reforms of the power sector in Viet Nam
Venue: Room 3D, VASS building, 1 Lieu Giai, Ha Noi

Xem tiếp...

Trang 1 / 34