Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của bà Marie-Odile Emond, Giám đốc quốc gia, UNAIDS tại Việt Nam tại lễ Mít-tinh và diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm 2017

In Email

Sự kiện: Lễ Mít-tinh và diễu hành cấp quốc gia hưởng ứng Ngày Thế giới Phòng chống AIDS năm 2017

Địa điểm: Thành phố Hải Dương

Ngày: Chủ Nhật, 26 tháng 11 năm 2017

Xem tiếp...

Phát biểu của Bà Marie-Odile Emond, Giám đốc Quốc gia UNAIDS tại Việt Nam tại Hội thảo của UBCVĐXH của Quốc hội về “Đại biểu dân cử khu vực phía Nam và chính sách y tế và phòng, chống HIV/AIDS”

In Email

Ngày: 27 tháng 9 năm 2017.

Sự kiện: Hội thảo của UBCVĐXH của Quốc hội về "Đại biểu dân cử khu vực phía Nam và chính sách y tế và phòng, chống HIV/AIDS"

Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp...

Phát biểu của Giám đốc UNAIDS Việt Nam, Bà Marie-Odile Emond tại Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của Chương trình phòng chống AIDS quốc gia

In Email

 

Ngày: 14/7/2017

Sự kiện: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và lập kế hoạch cho 6 tháng cuối năm 2017 của Chương trình phòng chống AIDS quốc gia

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Ông Ali Safarnejad, Cố vấn thông tin chiến lược, Đại diệnUNAIDS Viet Nam tại Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng với các đối tác phòng chống HIV”

In Email

 

Ngày: Thứ Năm, 1/12/2016
Sự kiện: Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hợp tác giữa các tổ chức xã hội và tổ chức cộng đồng với các đối tác phòng chống HIV”
Địa điểm: Khách sạn Fortuna, Láng Hạ

Xem tiếp...

Trang 1 / 4