Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Bà Shoko Ishikawa – Trưởng đại diện UN Women tại Việt Nam tại buổi "Đối thoại trẻ - Xóa bỏ khuôn mẫu giới quanh ta!"

In Email

Ngày: Chủ nhật, mùng 9 tháng 3 năm 2014

Sự kiện: Đối thoại trẻ - Xóa bỏ khuôn mẫu giới quanh ta

Địa điểm: Bảo tàng dân tộc học, số 1 Nguyễn Văn Huyên, Hà Nội

Xem tiếp...

Closing Remarks by Ms. Shoko Ishikawa, UN Women Country Representative in Viet Nam at the launching event: "Assessment of the situation of Women in the Criminal Justice System in Viet Nam"

In Email


Date:         Friday, 18 October 2013
Event:      Launching Event: "Assessment of the situation of Women in the Criminal Justice System in Viet Nam"
Venue:     Ha Noi Club, 76 Yen Phu, Ha Noi

Xem tiếp...

Speech of Ms. Suzette, UN Women Representative in Viet Nam at the Stakeholder Consultation Workshop

In Email

Date: 6th August 2012

Event: Stakeholder Consultation Workshop

Venue: Army Hotel, 33c Pham Ngu Lao Street, Hanoi

Xem tiếp...

Trang 3 / 3