Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Message from Mr. Kamal Malhotra United Nations Resident Coordinator on 2018 Human Rights Day UN in Vietnam Event to Celebrate the 70th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights

In Email

Event: 2018 Human Rights Day UN in Vietnam Event to Celebrate the 70th Anniversary of The Universal Declaration of Human Rights

Date: 10 December, 2018

Venue: Green One UN House

Xem tiếp...

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC | THÔNG ĐIỆP NHÂN NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS

In Email

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 30 năm Ngày Thế giới phòng chống AIDS khi đáp ứng với dịch HIV đang đứng trước một ngã ba đường. Việc chúng ta rẽ theo hướng nào sẽ định hình tương lai của dịch và của cả thế giới: chúng ta sẽ kết thúc được dịch AIDS vào năm 2030, hoặc chúng ta sẽ để lại gánh nặng tàn phá của dịch bệnh này cho các thế hệ sau tiếp tục hứng chịu.

Xem tiếp...

First International Conference on Viet Nam's Peacekeeping Operations

In Email

peacekeeping 03

Event: First International Conference on Viet Nam's Peacekeeping Operations

Date: 23 November, 2018

Venue: Thach That district, Ha Noi

Xem tiếp...

Opening Remarks by Kamal Malhotra United Nations Resident Coordinator UNDP Resident Representative, Viet Nam at Panel Discussion with Helen Clark on “Women Leaders and Breaking Gender Stereotypes”

In Email

Event: Panel Discussion with Helen Clark on "Women Leaders and Breaking Gender Stereotypes"

Date: 8 November 2018

Venue: Green One UN House, 304 Kim Ma, Ha Noi, Viet Nam

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 3 / 65