Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Speech by Ms. Pratibha Mehta, UN Resident Coordinator at VCCI/UNIDO CSR Seminar: Meet to meet the SDGs

In Email

 

Date: 5th April 2016 / 7th April 2016
Event: VCCI/UNIDO CSR Seminar: Meet to meet the SDGs
Venue: Liberty City Point Hotel (HCMC)/ Ha Noi Club Hotel (Ha Noi)

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc và Đại diện thường trú UNDP về Vai trò của truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

In Email

 

Ngày: 25 tháng 2 năm 2016
Sự kiện: Vai trò của truyền thông nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Địa điểm: Khách sạn Hilton Opera House, Hà Nội

Xem tiếp...

Speech by Ms. Pratibha Mehta, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative at the launch of National Humans Development Report and Global Human Development Report

In Email

 

Date: 5th February 2016
Event: Launch of National Humans Development Report and Global Human Development Report
Venue: Conference Hall, VASS Building, 1 Lieu Giai St., Ha Noi

Xem tiếp...

Speech by United Nations Resident Coordinator, Ms. Pratibha Mehta at the launch of the Viet Nam National Committee on Persons with Disabilities

In Email

 

Date: Monday, 18 January 2016
Event: The launch of the Viet Nam National Committee on Persons with Disabilities
Venue: Pullman Hotel, Cat Linh Street, Ha Noi

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 14 / 66