Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Diễn văn của Bà Louise Chamberlain, đại diện cho LHQ tại Việt Nam, tại Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030

In Email

 

Thời gian: 10 tháng 11 năm 2016        
Sự kiện: Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện Chương trình nghị sự 2030
Địa điểm: Pan Pacific Ha Noi, No 01, Thanh Niên, Hà Nội

Xem tiếp...

Speech by UN Resident Coordinator a.i., Dr Kristan Schoultz at the Viet Nam Corporate Sustainability Forum 2016

In Email

 

Date: 08 November 2016
Event: Viet Nam Corporate Sustainability Forum 2016
Venue: Sheraton Hotel

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 12 / 66