Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Ông Kamal Malhotra tại Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

In Email

Sự kiện: Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

Thời gian: 9:00 – 9:30, thứ tư, ngày 5/7/2017

Địa điểm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Phát biểu khai mạc của Ông Kamal Malhotra Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam tại Công bố Kế hoạch hành động CRVS giai đoạn 2017-2021

In Email

Sự kiện: Công bố Kế hoạch hành động CRVS giai đoạn 2017-2021

Ngày: 16/6/2017

Địa điểm: Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

Xem tiếp...

Phát biểu của Bà Akiko Fujii, Phó Giám đốc Quốc gia UNDP (đại diện cho Liên Hợp Quốc tại Việt Nam) tại Hội nghị quốc tế “Thúc đẩy giám sát thực thi Công ước LHQ về Quyền của Người Khuyết Tật”

In Email

Date: 18 April 2017 (8:30am)
Event: Hội nghị quốc tế "Thúc đẩy giám sát thực thi Công ước LHQ về Quyền của Người Khuyết Tật"
Venue: InterContinental Hanoi, số 5 Phố Từ Hoa, Tây Hồ, Hà Nội

Xem tiếp...

Phát biểu của Văn phòng Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam trong Sự kiện chung giữa LHQ và khối doanh nghiệp về Rừng và SDG – “Vì sao doanh nghiệp nên yêu quý Rừng?”

In Email

Ngày: 29/03/2017

Sự kiện: Sự kiện chung giữa LHQ và khối doanh nghiệp về Rừng và SDG – “Vì sao doanh nghiệp nên yêu quý Rừng?”

Địa điểm: CLB Hà Nội, Yên phụ, Hà Nội, Việt Nam 

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 10 / 66