Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của ông Kamal Malhotra, Điều phối Viên Thường trú của Liên Hợp Quốc tại lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên năm 2017

In Email

Sự kiện: Kỷ niệm ngày Quốc tế Thanh niên năm 2017

Ngày: 11/08/2017

Địa điểm: Học viện Thanh niên, số 5 Chùa Láng, Hà Nội, Việt Nam 

Xem tiếp...

Phát biểu của Ông Kamal Malhotra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Diễn đàn Cấp cao về các cơ hội cho việc phát triển rừng tự nhiên bền vững

In Email

Thời gian: 7/8/2017
Địa điểm: Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Hà Nội
Sự kiện: Diễn đàn Cấp cao về các cơ hội cho việc phát triển rừng tự nhiên bền vững

 

Xem tiếp...

Bài phát biểu của Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam Ông Kamal Malhotra tại Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

In Email

Sự kiện: Lễ ký kết Kế hoạch Chiến lược chung 2017-2021

Thời gian: 9:00 – 9:30, thứ tư, ngày 5/7/2017

Địa điểm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Xem tiếp...

Phát biểu khai mạc của Ông Kamal Malhotra Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam tại Công bố Kế hoạch hành động CRVS giai đoạn 2017-2021

In Email

Sự kiện: Công bố Kế hoạch hành động CRVS giai đoạn 2017-2021

Ngày: 16/6/2017

Địa điểm: Nhà khách La Thành, 218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

 

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 8 / 65