Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Launch of the Lancet’s Series on Maternal and Child Undernutrition

In Email
Date: Thursday, January 17, 2008
Event: Lancet Launch, Melia Hotel, Ha Noi
Speaker: Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator for Viet Nam

Xem tiếp...

“Bình đẳng và Hòa nhập”

In Email

Ngày: Chủ Nhật 02/12/2006
Sự kiện: “Bình đẳng và Hòa nhập”  (Nhân kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS, Ngày quốc tế người khuyết tật và ngày quốc tế người tình nguyện)
Địa điểm: Triển lãm Vân Hồ, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.
Phát biểu: Ông John Hendra, Điều Phối Viên Thường Trú của LHQ tại Viêt Nam

Xem tiếp...

Consultative Group Meeting

In Email

Date: December 6, 2007
Event: Consultative Group Meeting
Speaker: Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator for Viet Nam 

Xem tiếp...

UNCTAD and MPI, Investment Policy Review

In Email

Date: Tuesday December 18, 2007
Event: UNCTAD and MPI, Investment Policy Review
Speaker:  Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator for Viet Nam

Xem tiếp...

Trang 62 / 66