Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Consultation on the 3rd and 4th Draft National Reports on the Implementation of the CRC

In Email

Date: Monday April 28, 2008
Event: Consultation on the 3rd and 4th Draft National Reports on the Implementation of the Convention on the Rights of the Child
, Hanoi, Viet Nam
Speaker: Mr. John Hendra
, United Nations Resident Coordinator in Viet Nam

Xem tiếp...

Lễ công bố kết quả điều tra tình hình vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân ở Việt Nam

In Email

Ngày: Thứ Ba, ngày 25 tháng 3 năm 2008 vào hồi 10 giờ sáng
Sự kiện:    Lễ công bố kết quả điều tra tình hình vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân ở Việt Nam
Địa điểm:    Khách sạn Melia, Hà Nội
Phát biểu: Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc

Xem tiếp...

Opening Remarks at the Signing Ceremony of the MOFA-UNDP Project: “Implementing Human Rights Treaties in Viet Nam”

In Email

Date:  Thursday, 20 March, 2008
Event:  Signing ceremony for the MOFA-UNDP project: “Implementing Human Rights Treaties in Viet Nam”, Ha Noi
Speaker:
Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator for Viet Nam

Xem tiếp...

State of the World’s Children 2008 Launch

In Email

Date: Friday, 25 January, 2008
Event: State of the World’s Children 2008 Launch, Ha Noi
Speaker: Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator for Viet Nam

Xem tiếp...

Trang 61 / 66