Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Bài phát biểu của Ông John Hendra, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tại Cuộc họp các cán bộ cấp cao trong Hội nghị các Bộ Trưởng Nông và Lâm Nghiệp ASEAN lần thứ 30 (AMAF+3), khách sạn Daewoo, Hà Nội, ngày 21 tháng Mười năm 2008.

In Email

 Ngày: 21 tháng 10 năm 2008
Sự kiện: An ninh lương thực và những nhóm người dễ bị tổn thương Quan điểm của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Phát biểu: Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc

Xem tiếp...

Phát biểu của Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú LHQ

In Email

Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator in Viet NamNgày: Thứ Tư, 08 tháng 10 năm 2008 (9:15 sáng)
Sự kiện: Cuộc họp toàn thể của Chương trình hợp tác Phòng chống cúm gia cầm và cúm ở người (PAHI)
Phát biểu: Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú LHQ

Xem tiếp...

Phát biểu của Tiến sỹ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

In Email

 Ngày: 08 tháng 10 năm 2008
Sự kiện: Lễ kỷ niệm ngày giảm nhẹ Thiên tai Thế giới - Chiến dịch Bệnh viện An toàn trước Thiên tai 2008-2009
Phát biểu: Tiến sỹ Jean-Marc Olivé, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam

Xem tiếp...

Speech at the Legal Partnership Forum, InterContinental Hotel, Hanoi

In Email
Date: 3 October 2008
Event:
Legal Partnership Forum, InterContinental Hotel, Hanoi
Speaker:
Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator in Viet Nam 

Xem tiếp...

Trang 59 / 66