Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Speech of United Nations Resident Coordinator, Mr. John Hendra at the Signing Ceremony for the 'Say No to Violence against Women' campaign

In Email

Date:       31 October 2008
Event:    
Signing ceremony for the ‘Say No to Violence against Women’ campaign in Viet Nam, Meeting Hall, Center for Women and Development, 20 Thuy Khue Street, Hanoi
Speaker: Mr. John Hendra, United Nations Resident Coordinator in Viet Nam

Xem tiếp...

Phát biểu của Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc tại Hội thảo về Bom, đạn chùm

In Email


LandminesNgày: 27/10/2008
Sự kiện: Hội thảo về Bom, đạn chùm
Phát biểu:
Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc


Xem tiếp...

Phát biểu của Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc nhân ngày LHQ

In Email

 Ngày: Thứ Sáu, 24 tháng 10 năm 2008 (Phát sóng vào khoảng 9:15 trong Chương trình Thời sự buổi sáng)
Sự kiện: Bài phát biểu trên Truyền hình nhân Ngày LHQ dự kiến thời gian ghi hình: 10:00 sáng thứ Tư, 22 tháng 10
Phát biểu: Ông John Hendra, Điều phối viên Thường trú Liên Hợp Quốc

Xem tiếp...

Statement by UN Secretary-General Ban Ki-moon on the occasion of UN Day

In Email

Date:       24 October 2008
Event:     Statement on United Nations Day 2008
Speaker:
Ban Ki-moon, UN General-Secretary

Xem tiếp...

Trang 58 / 66