Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Phát biểu của Ông Kamal Malhotra Điều phối viên thường trú LHQ, Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam

In Email

Sự kiện: Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam

Ngày: Ngày 20 tháng 5 năm 2018

Xem tiếp...

Phát biểu khai mạc của ông Kamal Malhotra Điều phối viên Liên Hợp Quốc, Việt Nam, Đối thoại quỹ khí hậu xanh ở châu Á

In Email

Sự kiện: Đối thoại quỹ khí hậu xanh ở châu Á

Ngày: 17 tháng 4 2018

Địa điểm: Furama Resort, Đà Nẵng

 

Xem tiếp...

Opening Remarks by Kamal Malhotra United Nations Resident Coordinator and UNDP Resident Representative, Viet Nam at Official Launch of 2017 PAPI Report

In Email

Event: Official Launch of 2017 PAPI Report

Date: April 4, 2018

Venue: Hanoi Daewoo Hotel, 360 Kim Ma St., Ha Noi, Viet Nam

Xem tiếp...

Bài phát biểu tại Bữa trưa đầu tiên tại Ngoại giao đoàn của ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú LHQ, Việt Nam về Đóng góp của LHQ tại Việt Nam: Nhìn lại và triển vọng trong tương lai

In Email

Ngày: 15/3/2018

Sự kiện: Bữa trưa đầu tiên tại Ngoại giao đoàn

Địa điểm: Khách sạn InterContinental, Landmark 72, Nhà hàng 3 Spoons Hà Nội, Việt Nam

Xem tiếp...

Các bài viết khác...

Trang 6 / 65