UNIDO giúp Hội An các giải pháp xử lý chất thải rắn

In

Đăng trên báo Vietnamnet.vn ngày 07/06/2012

Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 Lưu Thị Diễm Hương trong bức ảnh tư liệu này tham gia vào ngày môi trường ở Thành phố Hội An. Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã đề xuất với chính quyền Thành phố Hội An một vài giải pháp trong một nỗ lực giúp thành phố cổ này triển khai chiến lược quản lý chất thải rắn một cách hiệu quả.

Các chuyên gia UNIDO đã đề xuất Hội An triển khai giải pháp 4R (đó là Giảm bớt, Tái sử dụng, Tái chế và Từ chối) có nghĩa là giảm thải chất thải và khí thải, dùng vật liệu tái chế, phân loại chất thải, sử dụng nhà máy xử lý chất thải tập trung đồng thời đánh thuế những người gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Thành phố được khuyên nên kêu gọi mọi ngành nghề kinh doanh tham gia vào sáng kiến này trong một nỗ lực nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng, xây dựng các kế hoạch thu nhặt chất thải rắn và khuyến khích làm vườn trong thành phố.

Ngoài ra, chính quyền địa phương được khuyên nên đặt ra các chính sách ưu đãi để thu hút các doanh nghiệp chuyên môn hóa trong ngành công nghiệp tái chếở Hội An và đặt ra các mức phạt nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp vi phạm.

Phố cổ Hội An, được công nhận là di sản thế giới đang gặp khó khăn trong công tác quản lý môi trường trong các lĩnh vực kiểm soát xả chất thải rắn và xả nước thải cũng như khuyến khích tiết kiệm năng lượng vì mật độ dân sốở Hội An cao gấp sáu lần mật độ dân số cả nước. Đó là chưa kể số lượng khách du lịch đến Hội An ngày càng tăng.

Một điều tra cho thấy các hộ gia đình và các khu vực dân cư xả ra 85-90% tổng lượng chất thải rắn. 10-15% còn lại được xả ra từ các chợ, khách sạn, trung tâm thương mại, cơ quan nhà nước, trường học, làng nghề thủ công và các trang trại. Chất thải rắn hữu cơ chiếm 70% tổng lượng chất thải.

Dự kiến đến năm 2030, dân số Hội An sẽ tăng lên 103.000 người và lúc đó sẽ xả ra 29.750 tấn chất thải rắn mỗi năm. Nếu tính cả lượng khách du lịch dự kiến đến Hội An là khoảng 5,3 triệu người thì tổng lượng chất thải rắn sẽ lên tới 47.500 tấn mỗi năm.