LHQ, EU và Chính phủ Việt Nam cùng đồng thuận ký kết văn bản hướng dẫn định mức chi phí mới áp dụng cho các dự án ODA tại Việt Nam – Bản cập nhật năm 2012

In

LHQ, EU và Chính phủ Việt Nam cùng đồng thuận ký kết văn bản hướng dẫn định mức chi phí mới áp dụng cho các dự án ODA tại Việt Nam – Bản cập nhật năm 2012 Hà Nội, 28 tháng 3 năm 2012 – Đại diện Liên Hợp Quốc, Ủy ban Châu Âu, các Chính phủ thành viên Liên minh Châu Âu, Phái đoàn Liên minh Châu Âu và Chính phủ Việt Nam hôm nay đã cùng đồng thuận ký kết văn bản hướng dẫn mới về việc áp dụng thống nhất một danh mục định mức chuẩn cho các khoản chi phí trong nước của các dự án ODA tại Việt Nam – Bản cập nhật năm 2012.

Bản "định mức chi phí của LHQ và EU" mới cập nhật năm 2012 sẽ tạo cơ sở để quản lý viện trợ phát triển chính thức một cách rõ ràng và minh bạch tại Việt Nam và góp phần thiết thực vào việc nâng cao hiệu quả viện trợ trong khuôn khổ Tuyên bố Hà Nội về Hiệu quả viện trợ. Định mức chi phí thống nhất mới của LHQ và EU sẽ được tất cả cơ quan thực hiện chương trình/dự án trong nước và các đối tác khác tại Việt Nam áp dụng cho các khoản chi phí trong nước của các chương trình/dự án do các tổ chức LHQ và các phái đoàn đại diện của các quốc gia thành viên EU tại Việt Nam tài trợ.

Văn bản thỏa thuận đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Điều phối viên thường trú của LHQ tại Việt Nam Pratibha Mehta, và Cao ủy về Phát triển của Liên minh Châu Âu Andris Piebalgs cùng ký kết. Việc thực hiện các định mức chi phí mới cập nhật là một trong những nỗ lực quan trọng nhằm tiếp tục hài hòa hóa quy trình/thủ tục của các tổ chức tài trợ phát triển tại Việt Nam và giảm thiểu chi phí giao dịch cho các cơ quan thực hiện. Đây cũng là một mốc quan trọng đánh dấu tiến trình tiếp tục thống nhất các định mức chi phí của các dự án phát triển của Chính phủ và các nhà tài trợ trong tương lai.

Các định mức mới được xây dựng dựa trên giá cả thị trường nhằm thu hút được các dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời khuyến khích được sự hợp tác, nhưng vẫn đảm bảo tính linh hoạt cần thiết để có thể điều chỉnh phù hợp với những yêu cầu, mô hình khác nhau của các dự án. Các định mức này sẽ được rà soát lại định kỳ để điều chỉnh phù hợp với những thay đổi về giá cả trên thị trường.

Văn bản có hiệu lực ngay sau khi được ký kết sẽ là cơ sở cho các đối tác thực hiện dự án áp dụng ngay các định mức mới được cập nhật, bao gồm các chi phí nhân lực cho cán bộ dự án, các định mức cho chuyên gia tư vấn, biên dịch, phiên dịch, chi phí cho hội nghị, hội thảo, chi phí đi lại và các chi phí có liên quan khác. Kế hoạch của các dự án đang được thực hiện cũng sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với các định mức chi phí mới, nếu ngân sách sẵn có của dự án có thể đáp ứng được.

***
Để có thêm thông tin, xin liên hệ:

Thông tin liên quan