Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Chính phủ Việt Nam và Liên Hợp Quốc ký Kế hoạch Chung cho giai đoạn hợp tác 2012-2016

In Email

op3 signing mpi 01Hà Nội, 27/3/2012 – Hôm nay, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với các đại diện của 16 tổ chức Liên Hợp Quốc và tổ chức Di cư quốc tế (IOM) đã ký kết văn kiện Kế hoạch Chung cho giai đoạn hợp tác từ 2012 đến 2016. Kế hoạch Chung là khuôn khổ cho các chương trình hợp tác của các tổ chức LHQ và IOM tại Việt Nam trong vòng năm năm tới. Văn kiện này đề ra một chương trình chiến lược hoạt động chung nhằm hỗ trợ Việt Nam giải quyết các vấn đề ưu tiên trong phát triển. Tổng ngân sách thực hiện Kế hoạch Chung ước tính là 480 triệu đô la Mỹ.

Kế hoạch Chung nêu lên ba lĩnh vực lớn trọng tâm mà LHQ và Chính phủ Việt Nam sẽ cùng thực hiện trong giai đoạn 2012-2016. Ba lĩnh vực này bao gồm việc hỗ trợ Chính phủ đạt được tăng trưởng bền vững, bình đẳng và cho tất cả mọi người; tiếp cận với các dịch vụ thiết yếu có chất lượng và bảo trợ xã hội; và tăng cường quản trị công và sự tham gia. Các hoạt động trong ba lĩnh vực này sẽ giúp giải quyết các vấn đề ưu tiên của Việt Nam, như đã nêu trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2011-2015.

Phát biểu khai mạc tại Lễ ký, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh nêu rõ: «Chúng ta nhất trí rằng Kế hoạch Chung được xây dựng nhằm huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phát triển chính thức của Liên Hợp Quốc để đáp ứng các ưu tiên phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, phù hợp với lợi thế so sánh của Liên Hợp Quốc. Kế hoạch chung 2012-2016 là một văn kiện định hướng quan trọng để Liên Hợp Quốc và các cơ quan Việt Nam xác định những hoạt động cụ thể, tiếp tục thực hiện Tuyên bố Hà Nội về hiệu quả viện trợ và triển khai Sáng kiến Thống nhất Hành động, tăng cường liên kết chư¬ơng trình của Liên Hợp Quốc, xác định các lĩnh vực hợp tác hiệu quả hơn, hạn chế trùng lắp, giảm thời gian và chi phí quản lý của các bên tham gia.»

Phát biểu tại buổi Lễ, Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Thường trú của LHQ tại Việt Nam cho biết: “Kế hoạch Chung 2012-2016 nhằm hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng dành cho tất cả mọi người và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo cung cấp các dịch vụ công bằng và cải thiện quản trị công. Kế hoạch Chung mới cũng đánh dấu giai đoạn mới 5 năm tiếp theo trong việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất Hành động tại Việt Nam, theo đó tiếp tục tăng cường thực hiện “sáu yếu tố trụ cột chung” và nỗ lực hướng tới sự phát triển bền vững, công bằng và dành cho tất cả mọi người.”
Kế hoạch Chung cho giai đoạn mới 2012-2016 là một trong những trụ cột quan trọng trong Sáng kiến Thống nhất Hành động của LHQ tại Việt Nam. Là một trong tám quốc gia đầu tiên thực hiện thí điểm Sáng kiến Thống nhất Hành động – một sáng kiến nhằm giúp cho các cơ quan LHQ cùng nhau hoạt động có hiệu suất và hiệu quả cao hơn ở cấp độ quốc gia. Việc ký kết Kế hoạch Chung cho giai đoạn mới thể hiện cam kết của Chính phủ quyết tâm để Việt Nam tiếp tục nắm giữ vị trí tuyến đầu trong các cải cách của LHQ, cũng như của các tổ chức LHQ tại Việt Nam nhằm tiếp tục ‘thống nhất hành động’ vì tất cả mọi người dân Việt Nam.

Sự hợp tác chặt chẽ giữa Chính phủ, các nhà tài trợ và LHQ có vai trò rất quan trọng, đóng góp một phần lớn dẫn đến thành công của việc thực hiện Sáng kiến Thống nhất Hành động của LHQ tại Việt Nam.

Phát biểu thay mặt cho các nhà tài trợ, Ông Peter D’Huys, Bí thư Thứ nhất về Hợp tác Phát triển của Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Đồng Chủ trì Nhóm các nhà tài trợ cho Sáng kiến Thống nhất hành động (DaO) tại Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Chính phủ trong quá trình cải cách LHQ, đồng thời nêu bật rằng tinh thần hợp tác ba bên là yếu tố quan trọng giúp thúc đẩy toàn bộ quá trình cải cách này. Ông cũng lưu ý rằng các đối tác phát triển sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và LHQ nhằm đảm bảo Kế hoạch Chung đáp ứng phù hợp với các nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Hiện có 16 tổ chức LHQ bao gồm: Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO); Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD); Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO); Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC); Chương trình Chung của LHQ về Phòng chống HIV/AIDS (UNAIDS); Chương trình Phát triển LHQ (UNDP); Chương trình Môi trường LHQ (UNEP); Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục LHQ (UNESCO); Quỹ Dân số LHQ (UNFPA); Chương trình Định cư Con người LHQ (UN-HABITAT); Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF); Tổ chức Phát triển Công nghiệp LHQ (UNIDO); Văn phòng Phòng chống Ma túy và Tội Phạm LHQ (UNODC); Chương trình Tình nguyện LHQ (UNV); Cơ quan LHQ về Bình đẳng Giới và Nâng cao Quyền năng cho Phụ nữ (UN Women); và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cùng tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tham gia vào Kế hoạch Chung 2012-2016.

-Hết-

Chú thích dành cho các Ban biên tập:

Sáng kiến cải cách ‘Thống nhất Hành động’ toàn cầu bắt đầu được triển khai từ năm 2006 khi Chính phủ của tám quốc gia – Albani, Cape Verde, Mozambique, Pakistan, Ru-an-đa, Tanzania, Uruguay, và Việt Nam – tình nguyện trở thành các quốc gia thực hiện thí điểm sáng kiến ‘Thống nhất Hành động’. Tám quốc gia này đã nhất trí về việc tận dụng sức mạnh và lợi thế so sánh của các thành viên trong đại gia đình LHQ và tìm ra các giải pháp nhằm tăng cường tác động của cả hệ thống LHQ.

Tại Việt Nam, sáng kiến này giúp tập hợp kiến thức, kinh nghiệm và năng lực của tất cả các cơ quan LHQ tại Việt Nam nhằm cung cấp một sự trợ giúp nhất quán và hiệu quả hơn. Sáu yếu tố trụ cột cải cách tại Việt Nam bao gồm Một Kế hoạch Chung, Một Ngân sách Chung, Một Lãnh đạo Chung, Một Bộ Quy tắc Quản lý Chung, Một Tiếng nói Chung và Một Ngôi nhà xanh chung của LHQ.

Thông tin liên quan:

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

  • Bà Nguyễn Việt Lan | Nhóm Truyền thông LHQ | Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | ĐT: 04 3822 4383, máy lẻ: 121
  • Ông Vũ Thường | Vụ Kinh tế đối ngoại – Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tel: 08044928

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.