Tin tức nổi bật

Mời tham gia - Cuộc thi ảnh trên Facebook của UNV Việt Nam

In

Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững - Cuộc thi ảnh UNV Việt Nam Facebook

Nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Thanh Thiếu Niên (IYD) do tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Thanh Niên Việt Nam: Đối tác trong việc thực hiện các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs)", Văn Phòng Chương Trình Tình Nguyện của Liên Hợp Quốc (UNV FU) tại Việt Nam xin thông báo khởi động cuộc thi ảnh trên Facebook – "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững ". Thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động tình nguyện và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện SDGs, bao gồm các hoạt động tình nguyện. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong việc thực hiện SDGs với tư cách là một tình nguyện viên! Dù bạn là một tình nguyện viên trẻ hoặc thuộc các nhóm tình nguyện viên khác, chúng tôi xin được chào đón tất cả các bạn tham gia cuộc thi!

Bước 1: Chụp một ảnh thể hiện chủ đề "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững" và đăng ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Điền tên của bạn, địa chỉ email, kèm ký tự ‪"#‎VolunteeringSDGsVietnam", cùng với phần chú thích ảnh tối đa là 200 ký tự và viết số mục tiêu SDG theo chủ đề của bức ảnh dự thi.

Phần chú thích ảnh có thể được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt.

Bước 2: Chia sẻ phần dự thi ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam vào trang Facebook cá nhân của bạn và mời bạn bè bấm "Like" phần dự thi của bạn trên trang Facebook UNV Việt Nam.

17 ảnh dự thi với số lượng người bấm "Like" nhiều nhất trên trang Facebook UNV Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia buổi triển lãm kỷ niệm Ngày Tình Nguyện Quốc Tế (IVD) 2016 vào ngày 5 tháng 12!

Để biết thêm thông tin về các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững, xin vui lòng bấm vào đây.

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI DƯỚI ĐÂY:

Điều khoản và điều kiện

1. Thông tin chung:

· Tên cuộc thi: Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững - Cuộc thi ảnh trên FB của UNV Việt Nam;

· Thời gian thi: Cuộc thi ảnh UNV Việt Nam Facebook nhận bài đăng ảnh dự thi từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016;

· Công bố thí sinh đoạt giải: ngày 12 tháng 10 năm 2016;

· Triển lãm ảnh: ngày 5 tháng 12 năm 2016;

· Điều kiện tham dự: là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; có quyền đăng tải hình ảnh và có sự đồng ý của người trong ảnh cho phép xuất bản và chia sẻ ảnh (trong trường hợp người trong ảnh là trẻ em, cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ); có điều kiện truy cập Internet và có tài khoản email hợp lệ trước thời điểm bắt đầu cuộc thi; là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản Facebook dùng để đăng bài trên trang Facebook của UNV Vietnam.

· Điều kiện đối với ảnh dự thi: các ảnh dự thi phải thể hiện chủ đề "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững" - có thể là hoạt động tình nguyện diễn ra ở bất cứ nơi nào thuộc lãnh thổ Việt Nam, và có liên quan đến một trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững; các thí sinh tự lựa chọn 1 mục tiêu cụ thể liên quan đến nội dung ảnh và đưa vào phần chú thích ảnh, như trong ví dụ phía dưới.

· Ngôn ngữ sử dụng cho phần chú thích ảnh: tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt

· Cách thức tham gia:

Bước 1: Chụp một ảnh thể hiện chủ đề "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững" và đăng ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Điền tên của bạn, địa chỉ email, kèm ký tự ‪"#‎VolunteeringSDGsVietnam", cùng với phần chú thích ảnh tối đa là 200 ký tự và viết số mục tiêu SDG theo chủ đề của bức ảnh dự thi. https://www.facebook.com/VolunteersInVietnam/;

Bước 2: Chia sẻ phần dự thi ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam vào trang Facebook cá nhân của bạn và mời bạn bè bấm "Like" phần dự thi của bạn trên trang Facebook UNV Việt Nam.

· Các thí sinh đoạt giải:

17 ảnh dự thi với số lượng người bấm "Like" nhiều nhất trên trang Facebook UNV Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia buổi triển lãm kỷ niệm Ngày Tình Nguyện Quốc Tế (IVD) 2016 vào ngày 5 tháng 12;

Mỗi lần bấm "Like" được tính là một điểm.

2. Đơn vị tổ chức cuộc thi là Văn Phòng Chương Trình Tình Nguyện của Liên Hợp Quốc (UNV FU) tại Việt Nam

3. Danh sách thí sinh đoạt giải sẽ được công bố sau ngày kết thúc cuộc thi trên trang Facebook UNV Việt Nam.

4. Quy trình tổ chức cuộc thi:

a) Mỗi thí sinh có thể đăng tải tối đa 2 ảnh dự thi, dưới hình thức 2 bài dự thi độc lập, trên trang Facebook UNV Việt Nam;

b) Trong mỗi bài ảnh dự thi, thí sinh PHẢI ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ email, kèm ký tự #VolunteeringSDGsVietnam, cùng với phần chú thích ảnh tối đa là 200 ký tự và viết số mục tiêu SDG theo chủ đề của bức ảnh dự thi.

c) 17 ảnh dự thi với số lượng người bấm "Like" nhiều nhất sẽ được lựa chọn tham gia triển lãm. Không được chấp thuận các hình thức gian lận khi thu thập bình chọn "Like". Ban tổ chức có quyền loại các thí sinh bị nghi ngờ sử dụng các hình thức gian lận để thu thập bình chọn "Like".

5. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thi, các thí sinh đoạt giải cuộc thi sẽ nhận được thông báo liên quan đến các hoạt động tiếp theo.

6. Các điều kiện chung:

a) Khi đăng ảnh dự thi, thí sinh mặc nhiên đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của cuộc thi;

b) Ban tổ chức cuộc thì có quyền loại các ảnh dự thi không đáp ứng các Điều khoản và Điều kiện của cuộc thi. Ban tổ chức có thể, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc, giải thích về quyết định loại ảnh dự thi;

c) Ban tổ chức cuộc thi hoặc bên thứ ba không có quyền chỉnh sửa, hoặc điều chỉnh các ảnh dự thi khi chưa có sự đồng thuận của tác giả;

d) Khi đăng ảnh dự thi, thí sinh mặc nhiên cho phép UNV FU Việt Nam tiếp tục sử dụng ảnh trong các hoạt động truyền thông sau này.

7. Họ tên đầy đủ của các thí sinh đoạt giải sẽ được nêu rõ khi kết quả cuộc thi được công bố.

8. Ban tổ chức có quyền loại các thí sinh vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc bị nghi ngờ đã vi phạm các Điều khoản và Điều kiện.

9. Khi đăng ảnh dự thi lên trang Facebook UNV Việt Nam và tham gia vào cuộc thi, các thí sinh đã chấp thuận tất cả các điều khoản của cuộc thi, mọi thỉnh cầu liên quan đến việc tổ chức cuộc thi hoặc kết quả của cuộc thi đều không được chấp thuận.

10. Ban tổ chức có quyền quyết định thay đổi các điều khoản kể cả trong thời gian cuộc thi đang diễn ra.

11. Ban tổ chức có quyền hủy bỏ cuộc thi bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo lý do.

12. Ban tổ chức có quyền không chọn ra thí sinh đoạt giải mà không cần phải thông báo lý do.

13. Các Điều khoản và Điều kiện trong văn bản bằng tiếng Anh có hiệu lực cao hơn văn bản dịch bằng tiếng Việt.

Mẫu Thông tin:

Tên – Địa chỉ email

#VolunteeringSDGsVietnam

Phần chú thích ảnh dài tối đa 200 ký tự bao gồm: chủ thể ảnh, hoạt động, địa điểm, và (các) mục tiêu phát triển bền vững có liên quan.

Ảnh dự thi

Ví dụ:

Fiammetta Mancini – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

# VolunteeringSDGsVietnam

Fiammetta, Tình nguyện viên quốc tế của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ phát triển môi trường thuận lợi cho hoạt động tình nguyên ở Việt Nam, Hà Nôi, SDG 16.

Mọi thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn trên trang Facebook tại: https://www.facebook.com/VolunteersInVietnam/