Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 
Tin tức nổi bật

Mời tham gia - Cuộc thi ảnh trên Facebook của UNV Việt Nam

In Email

Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững - Cuộc thi ảnh UNV Việt Nam Facebook

Nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Thanh Thiếu Niên (IYD) do tổ chức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam tổ chức, với chủ đề "Thanh Niên Việt Nam: Đối tác trong việc thực hiện các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDGs)", Văn Phòng Chương Trình Tình Nguyện của Liên Hợp Quốc (UNV FU) tại Việt Nam xin thông báo khởi động cuộc thi ảnh trên Facebook – "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững ". Thanh niên Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động tình nguyện và đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện SDGs, bao gồm các hoạt động tình nguyện. Hãy chia sẻ kinh nghiệm của bạn trong việc thực hiện SDGs với tư cách là một tình nguyện viên! Dù bạn là một tình nguyện viên trẻ hoặc thuộc các nhóm tình nguyện viên khác, chúng tôi xin được chào đón tất cả các bạn tham gia cuộc thi!

Bước 1: Chụp một ảnh thể hiện chủ đề "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững" và đăng ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Điền tên của bạn, địa chỉ email, kèm ký tự ‪"#‎VolunteeringSDGsVietnam", cùng với phần chú thích ảnh tối đa là 200 ký tự và viết số mục tiêu SDG theo chủ đề của bức ảnh dự thi.

Phần chú thích ảnh có thể được viết bằng tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt.

Bước 2: Chia sẻ phần dự thi ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam vào trang Facebook cá nhân của bạn và mời bạn bè bấm "Like" phần dự thi của bạn trên trang Facebook UNV Việt Nam.

17 ảnh dự thi với số lượng người bấm "Like" nhiều nhất trên trang Facebook UNV Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia buổi triển lãm kỷ niệm Ngày Tình Nguyện Quốc Tế (IVD) 2016 vào ngày 5 tháng 12!

Để biết thêm thông tin về các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững, xin vui lòng bấm vào đây.

XIN HÃY ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI TRÊN TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI DƯỚI ĐÂY:

Điều khoản và điều kiện

1. Thông tin chung:

· Tên cuộc thi: Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững - Cuộc thi ảnh trên FB của UNV Việt Nam;

· Thời gian thi: Cuộc thi ảnh UNV Việt Nam Facebook nhận bài đăng ảnh dự thi từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016;

· Công bố thí sinh đoạt giải: ngày 12 tháng 10 năm 2016;

· Triển lãm ảnh: ngày 5 tháng 12 năm 2016;

· Điều kiện tham dự: là công dân Việt Nam hoặc công dân nước ngoài; có quyền đăng tải hình ảnh và có sự đồng ý của người trong ảnh cho phép xuất bản và chia sẻ ảnh (trong trường hợp người trong ảnh là trẻ em, cần có sự đồng ý của phụ huynh hoặc người giám hộ); có điều kiện truy cập Internet và có tài khoản email hợp lệ trước thời điểm bắt đầu cuộc thi; là chủ sở hữu hợp pháp của tài khoản Facebook dùng để đăng bài trên trang Facebook của UNV Vietnam.

· Điều kiện đối với ảnh dự thi: các ảnh dự thi phải thể hiện chủ đề "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững" - có thể là hoạt động tình nguyện diễn ra ở bất cứ nơi nào thuộc lãnh thổ Việt Nam, và có liên quan đến một trong số 17 mục tiêu phát triển bền vững; các thí sinh tự lựa chọn 1 mục tiêu cụ thể liên quan đến nội dung ảnh và đưa vào phần chú thích ảnh, như trong ví dụ phía dưới.

· Ngôn ngữ sử dụng cho phần chú thích ảnh: tiếng Anh và/hoặc tiếng Việt

· Cách thức tham gia:

Bước 1: Chụp một ảnh thể hiện chủ đề "Hoạt Động Tình Nguyện Vì Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững" và đăng ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam từ ngày 12 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 năm 2016. Điền tên của bạn, địa chỉ email, kèm ký tự ‪"#‎VolunteeringSDGsVietnam", cùng với phần chú thích ảnh tối đa là 200 ký tự và viết số mục tiêu SDG theo chủ đề của bức ảnh dự thi. https://www.facebook.com/VolunteersInVietnam/;

Bước 2: Chia sẻ phần dự thi ảnh trên trang Facebook UNV Việt Nam vào trang Facebook cá nhân của bạn và mời bạn bè bấm "Like" phần dự thi của bạn trên trang Facebook UNV Việt Nam.

· Các thí sinh đoạt giải:

17 ảnh dự thi với số lượng người bấm "Like" nhiều nhất trên trang Facebook UNV Việt Nam sẽ được lựa chọn tham gia buổi triển lãm kỷ niệm Ngày Tình Nguyện Quốc Tế (IVD) 2016 vào ngày 5 tháng 12;

Mỗi lần bấm "Like" được tính là một điểm.

2. Đơn vị tổ chức cuộc thi là Văn Phòng Chương Trình Tình Nguyện của Liên Hợp Quốc (UNV FU) tại Việt Nam

3. Danh sách thí sinh đoạt giải sẽ được công bố sau ngày kết thúc cuộc thi trên trang Facebook UNV Việt Nam.

4. Quy trình tổ chức cuộc thi:

a) Mỗi thí sinh có thể đăng tải tối đa 2 ảnh dự thi, dưới hình thức 2 bài dự thi độc lập, trên trang Facebook UNV Việt Nam;

b) Trong mỗi bài ảnh dự thi, thí sinh PHẢI ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ email, kèm ký tự #VolunteeringSDGsVietnam, cùng với phần chú thích ảnh tối đa là 200 ký tự và viết số mục tiêu SDG theo chủ đề của bức ảnh dự thi.

c) 17 ảnh dự thi với số lượng người bấm "Like" nhiều nhất sẽ được lựa chọn tham gia triển lãm. Không được chấp thuận các hình thức gian lận khi thu thập bình chọn "Like". Ban tổ chức có quyền loại các thí sinh bị nghi ngờ sử dụng các hình thức gian lận để thu thập bình chọn "Like".

5. Trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc thi, các thí sinh đoạt giải cuộc thi sẽ nhận được thông báo liên quan đến các hoạt động tiếp theo.

6. Các điều kiện chung:

a) Khi đăng ảnh dự thi, thí sinh mặc nhiên đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của cuộc thi;

b) Ban tổ chức cuộc thì có quyền loại các ảnh dự thi không đáp ứng các Điều khoản và Điều kiện của cuộc thi. Ban tổ chức có thể, nhưng không có nghĩa vụ bắt buộc, giải thích về quyết định loại ảnh dự thi;

c) Ban tổ chức cuộc thi hoặc bên thứ ba không có quyền chỉnh sửa, hoặc điều chỉnh các ảnh dự thi khi chưa có sự đồng thuận của tác giả;

d) Khi đăng ảnh dự thi, thí sinh mặc nhiên cho phép UNV FU Việt Nam tiếp tục sử dụng ảnh trong các hoạt động truyền thông sau này.

7. Họ tên đầy đủ của các thí sinh đoạt giải sẽ được nêu rõ khi kết quả cuộc thi được công bố.

8. Ban tổ chức có quyền loại các thí sinh vi phạm các Điều khoản và Điều kiện hoặc bị nghi ngờ đã vi phạm các Điều khoản và Điều kiện.

9. Khi đăng ảnh dự thi lên trang Facebook UNV Việt Nam và tham gia vào cuộc thi, các thí sinh đã chấp thuận tất cả các điều khoản của cuộc thi, mọi thỉnh cầu liên quan đến việc tổ chức cuộc thi hoặc kết quả của cuộc thi đều không được chấp thuận.

10. Ban tổ chức có quyền quyết định thay đổi các điều khoản kể cả trong thời gian cuộc thi đang diễn ra.

11. Ban tổ chức có quyền hủy bỏ cuộc thi bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo lý do.

12. Ban tổ chức có quyền không chọn ra thí sinh đoạt giải mà không cần phải thông báo lý do.

13. Các Điều khoản và Điều kiện trong văn bản bằng tiếng Anh có hiệu lực cao hơn văn bản dịch bằng tiếng Việt.

Mẫu Thông tin:

Tên – Địa chỉ email

#VolunteeringSDGsVietnam

Phần chú thích ảnh dài tối đa 200 ký tự bao gồm: chủ thể ảnh, hoạt động, địa điểm, và (các) mục tiêu phát triển bền vững có liên quan.

Ảnh dự thi

Ví dụ:

Fiammetta Mancini – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

# VolunteeringSDGsVietnam

Fiammetta, Tình nguyện viên quốc tế của Liên Hợp Quốc, hỗ trợ phát triển môi trường thuận lợi cho hoạt động tình nguyên ở Việt Nam, Hà Nôi, SDG 16.

Mọi thắc mắc khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua tin nhắn trên trang Facebook tại: https://www.facebook.com/VolunteersInVietnam/ 

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.