Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày quốc tế chống tham nhũng

In

 

Ngày 9 tháng 12 năm 2015 - Thái độ và phản ứng toàn cầu đối với tình trạng tham nhũng đã có những thay đổi đáng kể. Trước đây việc nhận và đưa hối lộ, tham nhũng và tài chính bất hợp pháp thường được coi là một phần của chi phí kinh doanh thì hiện nay tham nhũng được coi là một hành vi tội phạm đáng bị lên án một cách rộng rãi. Chương trình nghị sự mới năm 2030 dành cho phát triển bền vững cũng như kế hoạch của chúng ta nhằm chấm dứt đói nghèo và đảm bảo cuộc sống nhân phẩm cho tất cả mọi người – đã công nhận sự cần thiết phải chống tham nhũng trên tất cả các mọi hình thức và kêu gọi làm suy giảm các dòng tài chính bất hợp pháp đồng thời thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng đến sự phát triển bởi đáng ra các quỹ và ngân sách được dành cho việc đầu tư xây dựng trường học, trạm y tế và các dịch vụ công cộng quan trọng khác thì lại bị chuyển vào tay của bọn tội phạm hoặc các quan chức không trung thực.

 

Tham nhũng làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực và bất an. Tham nhũng có thể dẫn đến sự không hài lòng của người dân đối với các tổ chức công cộng, cũng như gây ra sự thất vọng của người dân đối với Chính phủ nói chung và là nguyên nhân của sự giận dữ và bất ổn trong xã hội.

Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng cung cấp một nền tảng toàn diện cho các Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, và cá nhân từng công dân. Thông qua công tác phòng chống, xử lý hình sự, hợp tác quốc tế và thu hồi tài sản, Công ước đã đạt được những tiến bộ toàn cầu nhằm chấm dứt tham nhũng.
 
Nhân ngày Quốc tế chống tham nhũng, tôi kêu gọi các nỗ lực đoàn kết, thống nhất hành động trên toàn cầu để đưa ra một thông điệp rõ ràng vững chắc nhằm giải quyết tình trạng tham nhũng và đẩy mạnh triển khai rộng rãi các nguyên tắc minh bạch, trách nhiệm giải trình và quản trị tốt. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các cộng đồng và mỗi Quốc gia, góp phần hướng tới xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.