Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp

In

 

26 tháng 6 năm 2015 - Vào tháng chín này, các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới sẽ họp tại Liên Hợp Quốc để thông qua một chương trình nghị sự phát triển bền vững mới đầy tham vọng nhằm xóa đói giảm nghèo cùng cực cũng như đảm bảo một cuộc sống nhân phẩm cho tất cả mọi người. Tham vọng có thể đạt được này phải giải quyết những trở ngại và thách thức khác nhau – trong đó bao gồm cả các tác hại chết người đối với cộng đồng và cá nhân do việc buôn bán ma túy bất hợp pháp và lạm dụng ma túy gây ra.

Phản ứng chung của chúng ta với thách thức này dựa trên các công ước quốc tế về kiểm soát ma túy. Tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn và quy phạm về quyền con người, Liên Hợp Quốc ủng hộ sự tái cân bằng một cách cẩn trọng của các chính sách quốc tế về kiểm soát ma túy. Chúng ta phải xem xét các lựa chọn thay thế cho việc xử lý hình sự và giam giữ những người sử dụng ma túy, đồng thời tập trung các nỗ lực trong tư pháp hình sự nhằm xử lý những người tham gia cung ứng ma túy bất hợp pháp. Chúng ta cần tăng cường tập trung vào y tế công cộng; công tác phòng ngừa, điều trị và chăm sóc; cũng như các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa.

 

Chúng ta phải giải quyết các mối quan hệ giữa những loại ma túy bất hợp pháp với tình trạng bạo lực, tham nhũng và khủng bố. Chúng ta cần có một cách tiếp cận cân bằng nhằm nhận thức sự kết nối chặt chẽ giữa những người buôn bán ma túy bất hợp pháp và các mạng lưới tội phạm liên quan khác như buôn lậu vũ khí, bắt cóc, buôn bán người và các tội phạm khác. Công việc này cũng phải bao gồm những nỗ lực nhiều gấp đôi trong việc ngăn chặn tình trạng cung cấp các hóa chất tiền thân của ma túy vốn là nền tảng của rất nhiều loại ma túy bất hợp pháp.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua các công ước Liên Hợp Quốc về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và tham nhũng là việc làm cần thiết để giải quyết các thách thức an ninh và phát triển ngày nay. Công lý sẽ không bỏ xót hành vi tội phạm nào. Tiếp cận cân bằng kêu gọi sự thống nhất trong mục đích của cộng đồng quốc tế, bao gồm Liên Hợp Quốc, các tổ chức xã hội dân sự, và quan trọng nhất là giữa các Quốc gia trên thế giới. Không một quốc gia nào có thể hành động khi thiếu đi sự hợp tác. Những nỗ lực toàn diện và tích hợp tại các cấp địa phương, khu vực và toàn cầu sẽ cung cấp cho chúng ta hy vọng tốt nhất nhằm đối phó với những kẻ buôn bán bất hợp pháp, đồng thời bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương và các cộng đồng bị thiệt thòi.

Những nỗ lực trong công tác chống buôn bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp phải được kết nối với nhiệm vụ của chúng ta – đó là thúc đẩy các cơ hội thông qua phát triển công bằng và bền vững. Chúng ta phải liên tục cố gắng để làm cho những người yếu đuối và mong manh trở nên mạnh mẽ hơn. Cuộc họp đặt biệt của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về các vấn đề có liên quan đến ma túy trên thế giới sẽ được tổ chức vào tháng 4 năm 2016. Đây sẽ là cơ hội cho các Quốc gia chia sẻ những kinh nghiệm và giải pháp chung nhằm thúc đẩy giải quyết tình trạng lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Nhân ngày Quốc tế chống lạm dụng và buôn bán ma túy bất hợp pháp, chúng ta hãy cùng nhau nâng cao nhận thức về các giá trị của việc áp dụng một cách tiếp cận cân bằng nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến ma túy. Điều này phải dựa trên sự hiểu biết rằng sự phát triển bền vững có thể mang lại và là chất xúc tác cho sự thay đổi trên tất cả các mặt trận.