Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày thế giới chống xa mạc hóa và hạn hán

In

 

17 tháng 6 năm 2015 - “Đầu tư cho đất đai màu mỡ”

Suy thoái đất và sa mạc hóa gây ảnh hưởng đến những quyền con người. Quyền bị ảnh hưởng đầu tiên đó là quyền có lương thực. Trên toàn thế giới, hiện có gần 1 tỷ người thiếu dinh dưỡng đầy đủ, và những người sống trong các khu vực bị suy thoái đất bị ảnh hưởng nhiều nhất. Tình cảnh của họ có thể nghiêm trọng hơn nếu sự suy thoái đất diễn ra theo như dự kiến - sẽ làm giảm 12% sản lượng lương thực toàn cầu vào năm 2035.

An ninh lương thực cũng bị tác động bởi sự suy giảm tài nguyên nước do sự suy thoái đất gây hạn chế cho việc lưu trữ nước và tuyết trong lòng đất. Trong 10 năm qua, sinh hoạt của cứ hai trong số ba người trên toàn thế giới có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước.

 

Chúng ta làm suy giảm 12 triệu héc-ta đất sản xuất mỗi năm – tương đương với diện tích của Benin hoặc Honduras. Hơn một nửa số đất nông nghiệp của chúng ta bị suy thoái, và chỉ có 10% đất đang được cải thiện. Khoảng 500 triệu héc-ta đất có thể được phục hồi với chi phí hiệu quả thay vì bị bỏ hoang. Nếu chúng ta không thay đổi cách chúng ta sử dụng đất, chúng ta sẽ phải chuyển đổi diện tích đất nông nghiệp mới mỗi năm tương đương với diện tích của đất nước Na Uy nhằm đáp ứng cho những nhu cầu thực phẩm, nước ngọt, nhiên liệu sinh học và phát triển đô thị trong tương lai. Điều này sẽ gây ra tình trạng phá rừng và các tác động lên môi trường tiêu cực khác.

Các mối đe dọa không chỉ dừng lại ở đó. Thông qua suy thoái đất và các hình thức sử dụng đất không phù hợp khác, chúng ta phát thải khoảng một phần tư lượng khí thải nhà kính. Đây cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng nhiệt độ trái đất. Biến đổi khí hậu và việc sử dụng đất không bền vững - đặc biệt trong hoạt động sản xuất nông nghiệp - góp phần gây ra suy giảm tài nguyên nước ngọt ở tất cả các khu vực trên thế giới. Như một hệ quả, sản xuất lương thực toàn cầu dự báo sẽ giảm khoảng 2% mỗi thập kỷ.

Một thế giới mà tất cả các quyền con người đối với thực phẩm, nước sạch và an ninh được đảm bảo là điều chúng ta có thể đạt được. Tuy nhiên chúng ta cần phải bắt đầu thay đổi những hình thức sử dụng đất hiện tại và phải đảm bảo sự màu mỡ cho mỗi héc-ta đất. Chỉ khi làm được điều này, chúng ta mới có thể sản xuất lương thực và được cung cấp nước ngọt một cách bền vững. Đất đai là tài nguyên có thể được tái tạo, nhưng nó chỉ được tái tạo nếu chúng ta đầu tư cho việc ngăn chặn tình trạng suy thoái đất trung lập. Điều này đã được đề xuất bởi các nước thành viên Liên Hợp Quốc cho chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015. Chúng ta nhất định phải tránh làm suy thoái đất thêm nữa đồng thời phải phục hồi tất cả các vùng đất bị suy thoái mà chúng ta có thể làm được. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể thực hiện các bước nhanh chóng tiếp theo trong việc kiểm soát biến đổi khí hậu.

Cuộc sống và nền văn minh của chúng ta phụ thuộc vào đất. Chúng ta hãy cùng nhau đầu tư cho đất đai màu mỡ nhằm đảm bảo các quyền của chúng ta đối với lương thực và nước ngọt.