Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày môi trường thế giới

In

 

5 tháng 6 năm 2015 - Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay là "Bảy tỷ giấc mơ. Một hành tinh. Tiêu thụ hợp lý".

Cả nhân loại vẫn đang tiếp tục tiêu thụ nguồn tài nguyên thiên nhiên nhiều hơn so với những gì trái đất có thể cung cấp một cách bền vững. Nhiều hệ sinh thái của trái đất đang tiến gần tới sự mất cân bằng. Đây là thời điểm chúng ta phải thay đổi.

Các mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho tất cả mọi người nhưng không được làm gia tăng suy thoái môi trường, cũng như không gây ảnh hưởng đến nhu cầu tài nguyên của các thế hệ tương lai. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách thay đổi mô hình tiêu thụ hàng hóa của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng hàng hóa tiêu thụ ít năng lượng, nước và các nguồn tài nguyên khác, và chúng ta cũng cần phải ít lãng phí thức ăn hơn.

 

Năm nay với vai trò là thời điểm của sự thay đổi khi mà chúng ta hy vọng sẽ đạt được những tiến bộ to lớn về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, chúng ta hãy cùng nhau kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới bằng cách có ý thức hơn về các tác động lên hệ sinh thái của chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ về những hậu quả môi trường do sự lựa chọn của chúng ta gây nên. Chúng ta hãy cùng nhau trở thành những người quản lý tốt hơn cho hành tinh của chúng ta.