Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày thế giới không hút thuốc lá

In

 

31 tháng 5 năm 2015 - Nhân ngày thế giới không hút thuốc lá năm nay, tôi kêu gọi việc thúc đẩy Quy ước khuôn khổ của Tổ chức Y tế thế giới về kiểm soát thuốc lá nhằm loại bỏ các hoạt động buôn lậu sản phẩm thuốc lá rẻ hơn. Đây là nguyên nhân thu hút các nhóm trẻ hơn và nghèo hơn nghiện thuốc lá đồng thời gây ảnh hưởng đến việc giảm thu thuế của các nước. Trong khi tiền thuế thu được có thể sử dụng trong việc hỗ trợ các dịch vụ y tế. Bằng cách đánh vào các băng nhóm tội phạm và các công ty thuốc lá tham gia vào hoạt động thương mại đáng lên án này, chúng ta sẽ đạt được tiến bộ trong y tế cộng đồng và phát triển bền vững.