Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày quốc tế gia đình

In

 

15 tháng 5 năm 2015 - Chủ đề năm nay của ngày quốc tế gia đình - "Men in Charge?" (tạm dịch là “Quyền điều hành của Đàn ông?” - nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bình đẳng giới và quyền của trẻ em trong các gia đình hiện đại.

Trên thế giới, ngày càng có nhiều phụ nữ được công nhận là đối tác bình đẳng và là người đưa ra các quyết định trong gia đình. Đây là một tiến bộ rất đáng khuyến khích nhằm giúp đảm bảo một môi trường thuận lợi cho sự phát triển đầy đủ và hài hòa của trẻ em.

Tuy nhiên, tại rất nhiều quốc gia, tình trạng phân biệt đối xử đối với phụ nữ và coi thường các quyền trẻ em vẫn còn tồn tại và được xây dựng thành các luật gia đình và chính sách của Chính phủ các nước này; các chuẩn mực xã hội phổ biến này cũng thường được dung túng và biện minh cho nhiều hành động kỳ thị.

 

Tất cả người dân sẽ bị ảnh hưởng bởi các chi phí kinh tế xã hội gia tăng do việc phân biệt đối xử gây ra. Việc phân biệt đối xử và sự bỏ mặc thường dẫn đến tình trạng bạo lực, đe dọa đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em, hạn chế các cơ hội của họ trong việc hoàn thành giáo dục và phát huy đầy đủ những tiềm năng của mình. Các chu kỳ này có xu hướng tiếp tục lặp lại ở những thế hệ tiếp theo khi trẻ em bị bạo lực lúc bé có nhiều khả năng sẽ dùng đến bạo lực trong cuộc sống trưởng thành của các em.

Phát triển kinh tế xã hội một cách đồng bộ phụ thuộc vào các khuôn khổ pháp lý công bằng và các chuẩn mực xã hội nhằm hỗ trợ các quyền của phụ nữ và trẻ em. Luật pháp và những thực hành có tính phân biệt đối xử không mang lại quyền bình đẳng cho tất cả mọi người, nó hạn chế các quyền của phụ nữ và trẻ em. Những luật pháp và thực hành này không có chỗ đứng trong các gia đình hiện đại, trong các cộng đồng, các xã hội và các Quốc gia ngày nay.

Nhân ngày Quốc tế gia đình năm nay, chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm thay đổi những pháp lý và chuẩn mực xã hội có tính phân biệt đối xử đang còn tồn tại. Đó là những pháp lý và chuẩn mực hỗ trợ đàn ông có quyền điều hành cao hơn so với phụ nữ, tăng cường phân biệt đối xử và ngăn chặn việc xóa bỏ bạo lực đối với các thành viên gia đình dễ bị tổn thương. Khi chúng ta đang định hình một chương trình nghị sự phát triển bền vững mới và phấn đấu vì một thế giới nhân phẩm cho tất cả mọi người, chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết đấu tranh vì quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong gia đình và xã hội nói chung.