Tin tức nổi bật

Thông Điệp của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc

In

20 Tháng 3 Năm 2015 - Tôi mong muốn tất cả mọi người trên khắp thế giới sẽ có một Ngày Quốc tế Hạnh phúc đầy ý nghĩa!

Theo đuổi hạnh phúc là một nhiệm vụ nghiêm túc.

Đem lại hạnh phúc cho toàn thể gia đình nhân loại là một trong những mục tiêu chính của Liên Hợp Quốc.

Hòa bình, thịnh vượng, nhân phẩm cho tất cả mọi người - đây là những gì chúng ta tìm kiếm.

Chúng ta muốn mọi đàn ông, phụ nữ và trẻ em đều được tận hưởng tất cả các quyền con người của mình.

Chúng ta muốn tất cả các Quốc gia biết đến hạnh phúc của hòa bình.

Chúng ta muốn mọi người và hành tinh của chúng ta được ban phước với sự phát triển bền vững, và tránh được những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Chúng ta hãy cùng nhau cảm ơn tất cả những gì khiến chúng ta hạnh phúc.

Và chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực để làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn.

Cám ơn.