Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày quốc tế người di cư

In

 

18 tháng 12 năm 2014 - Nhân ngày Quốc tế người di cư, chúng tôi kêu gọi thế giới thực hiện và bảo vệ quyền con người của 232 triệu người di cư.

Thế giới hiện có quá nhiều người di cư đang phải sinh sống và làm việc trong các điều kiện bấp bênh và bất công. Nhiều người trong số họ phải mạo hiểm mạng sống của mình trên biển với cố gắng tìm kiếm nơi trú ẩn. Họ và con cái của họ là những đối tượng cực kỳ dễ bị tổn thương do bóc lột và lạm dụng. Nhiều người trong số họ đang bị tước đi sự tự do của mình, thay vì nhận được sự cảm thông và bảo vệ cần thiết. Vấn nạn cố chấp của phân biệt đối xử đối với người di cư tạo ra sự bất bình đẳng sâu sắc, đe dọa đến cơ cấu xã hội. Tất cả những điều này xảy ra thường xuyên sẽ gây ra hậu quả là các cuộc tấn công bạo lực và chết chóc.

 

Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015 sẽ cung cấp một cơ hội cho chúng ta đảm bảo rằng các nhu cầu của những người nghèo nhất và thiệt thòi nhất sẽ được ưu tiên thực hiện. Để đáp ứng được mục tiêu cốt lõi của khuôn khổ mới 'không để lại ai ở phía sau', chúng ta phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến tình trạng bấp bênh của người di cư trên toàn thế giới.

Tôi kêu gọi tất cả các Quốc gia hãy phê chuẩn và thực hiện tất cả các quy ước cốt lõi quốc tế về quyền con người, bao gồm Công ước quốc tế về bảo vệ các quyền của tất cả người lao động di cư và các thành viên gia đình của họ, cũng như các quy định có liên quan của pháp luật về lao động quốc tế. Tôi cũng kêu gọi các Chính phủ có chính sách di trú toàn diện và dựa trên các quyền con người. Các chính sách này sẽ thúc đẩy các kênh di cư hợp pháp.

Dữ liệu chính xác là điều cần thiết nếu các Chính phủ bao gồm người di cư trong những chiến lược phát triển của Quốc gia. Điều này cũng cho phép người di cư đóng góp những kỹ năng và kinh nghiệm của mình với sự tiến bộ của xã hội. Chính sách di cư phải dựa trên bằng chứng, chứ không phải bắt nguồn từ quan niệm bài ngoại và những nhận thức sai lầm.

Nhân ngày Quốc tế người di cư, chúng ta hãy cùng nhau tái khẳng định cam kết của chính mình trong việc hình thành các xã hội đa dạng và cởi mở. Điều này sẽ cung cấp những cơ hội và nhân phẩm cho tất cả những người di cư.