Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày trẻ em thế giới

In

 

20 tháng 11 năm 2014 - Tất cả trẻ em đều có một điểm chung là có quyền của các em. Mọi trẻ em đều có quyền được sống và phát triển, được giáo dục, không bị bạo lực và lạm dụng, được tham gia và được lắng nghe.

Đây là những quyền con người từ lúc sinh ra và bất khả xâm phạm bởi bất cứ ai. Tuy nhiên, cho đến tận năm 1989, các quyền này vẫn chưa được chính thức đưa vào một công cụ ràng buộc nào về mặt pháp lý, cũng không có Chính phủ nào hoàn toàn có trách nhiệm để thúc đẩy các quyền này cho mọi trẻ em.

 

Tất cả đã thay đổi vào ngày Trẻ em thế giới cách đây 25 năm, Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Công ước nhanh chóng trở thành một hiệp ước được phê chuẩn rộng rãi nhất về quyền con người trong lịch sử.

Cho đến nay, hầu hết các quốc gia trên thế giới đã phê chuẩn Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em. Tại nhiều khu vực trên thế giới, Công ước đã góp phần truyền cảm hứng cho việc thay đổi pháp luật, thay đổi chính sách, và những thay đổi trong cách chúng ta nhận thức trẻ em là người nắm giữ các quyền lợi của chính các em và trong cách chúng ta làm việc để thúc đẩy các quyền đó.

Điều này cũng thật phù hợp khi chúng ta kỷ niệm một phần tư thế kỷ từ ngày ra đời của Công ước. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm hơn là chỉ ăn mừng. Chúng ta phải tái cam kết thúc đẩy các quyền của mọi trẻ em, đặc biệt là những trẻ em bị bỏ lại phía sau – các em là những người có ít nhất và cần chúng ta nhất.

Chúng ta không thể nói rằng mọi quyền của trẻ em đều được thực hiện khi mà bất chấp những tiến bộ đã đạt được, vẫn còn khoảng 6,3 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong trong năm 2013, chủ yếu do các nguyên nhân có thể phòng ngừa; khoảng 168 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 phải tham gia lao động theo số liệu năm 2012; khoảng 11% trẻ em gái kết hôn dưới 15 tuổi.

Để biến Công ước thành hiện thực cho mọi trẻ em trên thế giới đòi hỏi chúng ta phải có các giải pháp sáng tạo, có một sự gia tăng lớn trong các nguồn lực, và ý chí chính trị để đầu tư cho trẻ em và đặt phúc lợi của các em làm trọng tâm của chương trình nghị sự chính trị, kinh tế và xã hội.

Trong khi Công ước quy định các Chính phủ phải có trách nhiệm cho các quyền của trẻ em thì tất cả chúng ta đều có một trách nhiệm chung để duy trì và bảo vệ các quyền đó. Đây là nền tảng cho sức mạnh xã hội của chúng ta. Cùng nhau, chúng ta hãy đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của trẻ em ở khắp mọi nơi trên thế giới, cho một thế giới công bằng hơn và cho một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả mọi người.