Tin tức nổi bật

Thông Điệp của Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc nhân Ngày Quốc Tế Nhà Vệ Sinh

In

19/11/2014 - Trên toàn thế giới, cứ ba phụ nữ thì lại có một người không được tiếp cận với nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn. Hậu quả là những phụ nữ này phải đối mặt với bệnh tật, sự xấu hổ và nguy cơ bị bạo lực khi họ tìm kiếm một nơi để đi vệ sinh.

Một điều đáng kinh ngạc là có tới 1,25 tỷ phụ nữ và trẻ em gái sẽ có sức khỏe tốt hơn và được an toàn hơn khi việc tiếp cận với nhà vệ sinh tiêu chuẩn được cải thiện. Bằng chứng cũng cho thấy những nhà vệ sinh an toàn và sạch sẽ sẽ khuyến khích trẻ em gái ở lại trường học.

Chúng ta có một nhiệm vụ cấp thiết nhằm chấm dứt việc đi vệ sinh nơi công cộng và có nghĩa vụ đảm bảo cho phụ nữ và trẻ em gái không có nguy cơ bị tấn công và hãm hiếp chỉ đơn giản vì họ thiếu những nhà vệ sinh an toàn. Đó là lý do tại sao chủ đề cho ngày Quốc tế Nhà vệ sinh năm nay tập trung vào "Bình đẳng, Phẩm giá và mối Liên kết giữa bạo lực trên cơ sở giới và nhà vệ sinh".

Giải quyết các thách thức liên quan đến nhà vệ sinh tiêu chuẩn đòi hỏi một quan hệ đối tác toàn cầu. Điều này đặc biệt quan trọng bởi các quốc gia đang trong quá trình xây dựng một chương trình nghị sự phát triển bền vững cho giai đoạn sau năm 2015. Để đạt được các mục tiêu về nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn cho tất cả mọi người, chúng ta cần bao gồm các chính sách cụ thể, tăng cường khả năng tài chính và lập kế hoạch toàn diện. Tất cả những điều này cần phải được củng cố bởi ý chí chính trị và quyết tâm mạnh mẽ. Các cộng đồng phải được hỗ trợ khi họ cố gắng chấm dứt tình trạng nhà vệ sinh không an toàn. Những nỗ lực vận động phải được tiến hành triển khai và những rào cản cấm kỵ phải được phá bỏ. Đây cũng chính là những mục tiêu cho kế hoạch kêu gọi hành động của Liên Hợp Quốc nhằm huy động một nỗ lực toàn cầu, cũng như của các quốc gia và cộng đồng nhằm giải quyết vấn đề liên quan đến nhà vệ sinh tiêu chuẩn, thay đổi chuẩn mực xã hội và loại bỏ việc đi vệ sinh tại nơi công cộng vào năm 2025.

Nhân Ngày quốc tế Nhà vệ sinh năm nay, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hết sức để mang lại sự bình đẳng, nhân phẩm và sự an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên toàn thế giới.

Xem thêm: