Tin tức nổi bật

Thông điệp của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nhân ngày quốc tế giảm nghèo

In

 

17 tháng 10 năm 2014 - Vào ngày này, chúng ta cam kết cùng suy nghĩ, quyết định và hành động chống lại tình trạng nghèo cùng cực – cùng lên kế hoạch thực hiện xây dựng một thế giới mà không ai bị bỏ lại phía sau.

Chúng ta đã có những tiến bộ đặc biệt ấn tượng với việc đạt được trước thời hạn Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ giảm một nửa tỷ lệ người sống trong cảnh nghèo cùng cực. Ít nhất 700 triệu người đã thoát khỏi cảnh nghèo cùng cực trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2010.

 

Mặc dù đạt được những thành tựu to lớn, thực trạng lúc này ở các nước đang phát triển vẫn là cứ một trong năm người– chiếm khoảng 1,22 tỷ người – đang phải sống dưới mức 1,25 đô la Mỹ/ngày, và 2,4 tỷ người sống dưới mức 2 đô la Mỹ/ngày. Kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính xảy ra, tình trạng bất bình đẳng đã tăng mạnh, thậm chí còn rõ rệt hơn trước đây. Phân biệt đối xử đối với phụ nữ và trẻ em gái vẫn là một bất công trắng trợn, ảnh hưởng đến sự phát triển của một trong những chìa khóa chính đạt được sự tiến bộ toàn diện.

Nghèo đói và thành kiến cố hữu, cũng như chênh lệch khoảng cách giàu nghèo có thể làm suy yếu cơ cấu xã hội, dẫn đến mất ổn định. Tại nơi mà nghèo đói xảy ra và gây ảnh hưởng, người dân sẽ chậm tiến bộ. Sẽ là tàn nhẫn nếu để cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng bởi nghèo đói, vì họ sẽ phải sống một cuộc sống tồi tàn hơn và ngắn hơn so với những người khác.

Khi chúng ta đang ráo riết chuẩn bị cho chương trình nghị sự phát triển bền vững sau năm 2015, và giải quyết các mối đe dọa của biến đổi khí hậu, chúng ta không được quên mất nghĩa vụ cơ bản nhất của chính mình – đó là giảm nghèo trong tất cả các hình thức của tình trạng này. Chúng ta phải chấm dứt việc để những người nghèo đói phải ở ngoài lề xã hội. Kiến thức và quan điểm của những người nghèo sẽ rất quan trọng giúp chúng ta tìm được các giải pháp bền vững và có ý nghĩa.

Tôi kêu gọi tất cả các nước thành viên Liên Hợp Quốc và tất cả các đối tác hãy cùng nhau hành động để chấm dứt tình trạng nghèo đói và xây dựng một tương lai bền vững, hòa bình, thịnh vượng và công bằng cho tất cả mọi người. Mục đích của chúng ta là sự thịnh vượng cho tất cả, cứ không phải chỉ là cho một số người nào đó.