Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Viet Nam Joint Publications/Gender - Joint UN Publications

Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền Vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Date added: 03/15/2016
Downloads: 6470
Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền Vững - Việt Nam hướng tới bình đẳng giới năm 2030

Ngày 25 tháng 9  năm 2015, các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã thông qua lộ trình hướng tới phát triển bền vững đến năm 2030. Trong Chương trình Nghị sự Phát triển Bền vững năm 2030 và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ được công nhận là một phương tiện quan trọng giúp thúc đẩy phát triển bền vững thông qua một mục tiêu phát triển độc lập (SDG5) cũng như các vấn đề giới được lồng ghép trong các mục tiêu còn lại. Được  xây dựng dựa trên phân tích của UN Women về Phụ nữ và Các Mục tiêu Phát triển Bền vững, thông qua các số liệu cụ thể trên toàn cầu và ở Việt Nam, cuốn sách này chứng tỏ tầm quan trọng của bình đẳng giới, đồng thời cho thấy mối liên kết giữa bình đẳng giới và sự phát triển bền vững. Cuốn sách xem xét phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam bị tác động bởi mỗi Mục tiêu trong 17 Mục tiêu SDG như thế nào, đồng thời cũng chỉ ra phụ nữ và trẻ em gái có thể và sẽ là chìa khóa để đạt được mỗi Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Cuốn sách này hi vọng sẽ cung cấp một cái nhìn khái quát về bình đẳng đẳng giới  và Các Mục tiêu SDG cho các tổ chức, cá nhân liên quan, từ các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động trong lĩnh vực phát triển, đến thanh niên cũng như các thành viên khác trong xã hội.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Tăng trưởng vì mọi người: Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

Date added: 02/06/2016
Downloads: 7980
Tăng trưởng vì mọi người: Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

 

Báo cáo quốc gia về Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về “Tăng trưởng vì mọi người” xem xét thông qua khung chính sách dựa trên tăng trưởng bao trùm để có thể giúp xác định đường hướng thúc đẩy phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đầy thách thức. Thông qua lăng kính phát triển con người, báo cáo tiếp cận theo cách lấy con người làm trung tâm để xem xét sự tham dự bao trùm của người dân Việt Nam vào quá trình phát triển của đất nước kể từ cuối những năm 1980. Báo cáo kết luận rằng vào giai đoạn đầu và giữa những năm Đổi Mới, Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng cả về phát triển con người và tăng trưởng kinh tế. Phát triển kinh tế ở Việt Nam mang tính bao trùm với những lợi ích và cơ hội được chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam có xu hướng chững lại, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tăng trưởng giảm sút và khoảng cách giữa các vùng miền, các tỉnh và các nhóm dân cư vẫn chưa được thu hẹp. Tăng trưởng trong quá khứ mặc dù đã mang lại những chuyển dịch cơ cấu xã hội to lớn, với việc thu hẹp tỷ trọng của nhóm dân cư nghèo và cận nghèo và mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, song đời sống của những người ở nhóm trung lưu còn chưa được đảm bảo an toàn trước các rủi ro, và những khó khăn của những người vẫn thuộc diện nghèo, đặc biệt ở những cộng đồng dân tộc thiểu số, thì ngày càng khó giải quyết.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Sổ tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Date added: 01/22/2016
Downloads: 7505
Sổ tay hướng dẫn phương pháp lồng ghép quyền trẻ em vào xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Trẻ em là công dân đặc biệt, nhỏ tuổi, non nớt cả về thể chất và trí tuệ, do đó trẻ em không thể tự mình thực hiện và bảo vệ quyền của mình mà chủ yếu phụ thuộc vào người chăm sóc. Quyền của trẻ em chính là cơ sở làm phát sinh nghĩa vụ, trách nhiệm của người lớn, gia đình, nhà trường, nhà nước và xã hội. Chính vì lẽ đó, nhiều năm qua cộng đồng quốc tế luôn kêu gọi các quốc gia chú ý bảo đảm mọi nỗ lực, hướng tới mục tiêu phát triển con người, đặc biệt là phát triển trẻ em.

Ngày 20/02/1990, Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới và là nước đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về Quyền trẻ em (CRC). Việc phê chuẩn sớm toàn bộ Công ước cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với việc thực hiện Quyền trẻ em. Ngày 05/3/1991 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ký "Tuyên bố của Hội nghị cấp cao thế giới về trẻ em" và ngày 18/8/1991 Quốc hội Việt Nam ban hành "Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em". Theo đó, Quyền của trẻ em và trách nhiệm của nhà nước, gia đình và xã hội được thể chế hóa thành luật pháp. Các chính sách về trẻ em được thực hiện cùng với chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội.

pdfNhấn vào đây để tải báo cáo Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/IOM Publications

Gender and remittances from internal migrants

Date added: 02/01/2012
Downloads: 7784
Gender and remittances from internal migrants

This research explores gender differences in remittance-sending behaviour, gender differences in income management of migrants, gender differences in access to and utilization of remittance-sending services and channels, and the relationship between gender and the management and utilization of remittances at the home and the community of origin. The research findings are based on 600 male and female migrants surveyed and 42 IDIs and 12 FGDs conducted between April and May 2010 in three wards of central Hanoi, Viet Nam. This study will contribute to bridging the current research gap and provides a much needed data set from which gender sensitive policies and programmes can be developed. The research aims to strengthen the potential of internal remittances to maximize the development of internal migrants, their families and their communities and to contribute to policy and programmes that support gender-sensitive socio-economic development in rural Viet Nam.

This research is part of the Joint Programme on Gender Equality (JPGE), jointly implemented by the Government of Viet Nam and the United Nations in Viet Nam. The programme and this research were generously financed by the Spanish-funded Millennium Development Goals Achievement Fund (MDG-F). The General Statistics Office (GSO), with technical assistance from the International Organization for Migration (IOM) Viet Nam, took the lead in the implementation of this research.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Sustainable Development - Joint UN Publications

Craft & Design in Vietnam 2012

Date added: 11/29/2012
Downloads: 15937
Craft & Design in Vietnam 2012

This publication is made possible by the International Trade Centre (ITC) and the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), within the context of the joint programme ‘Green Production and Trade to Increase Income and Employment Opportunities for the Rural Poor’ and in close partnership with the Sustainable Product Innovation (SPIN) Project of the Vietnam National Cleaner Production Centre (VNCPC).

Following a successful experience in 2011, this “craft and design” publication presents the results of a second round of design assistance made available to companies by a team of foreign designers engaged under the programme by ITC, UNIDO and VNCPC. The sustainable product collections was first introduced to international buyers at LifeStyle Vietnam 2012, the international home décor and gift fair organized by VIETCRAFT in Hochiminh City in April 2012. As a result of design efforts, companies have developed new product lines which are commercially viable i.e. economically sustainable, and the production of which does not jeopardize environment. The local employment created in the production of input material for these products, alongside direct employment, contributes to livelihood security and social and economic sustainability including more equitable value chains. Since these products are easily produced within the traditional set up of ‘craft villages’ characteristic of Vietnam’s cultural industry, they also help vitalize and sustain the local culture.

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

BY CHOICE, NOT BY CHANCE- state of world population 2012

Date added: 11/16/2012
Downloads: 12959
BY CHOICE, NOT BY CHANCE- state of world population 2012

The report is structured to answer the following key questions:

What is a rights-based approach to family planning?
Where have gains been made and who cannot yet fully exercise their right to family planning?
What are the social and economic benefits of a rights-based approach to family planning?
What are the cost implications of a rights-based approach to family planning?
What should the international community do to implement a rights-based approach?

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Sustainable Development - Joint UN Publications

Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Date added: 11/14/2012
Downloads: 13826
Sử dụng cách tiếp cận theo chuỗi giá trị đối với phát triển kinh tế địa phương và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ

Nghiên cứu này tập trung vào cách tiếp cận tổng thể theo chuỗi giá trị tại huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Nghiên cứu mô tả cách tiếp cận tổng thể theo chuỗi giá trị đã đóng góp như thế nào trong việc nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, cũng như khả năng thương thuyết của họ, nâng thu nhập và tạo cơ hội việc làm tại vùng nông thôn, bảo vệ môi trường và giá trị truyền thống của các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tăng cường chuỗi giá trị đòi hỏi kinh nghiệm chuyên môn chuyên biệt của dạng kinh doanh này cùng với các bước cụ thể khác nhau của chuỗi giá trị. Nghiên cứu cũng nêu lên kinh nghiệm của 5 tổ chức LHQ, bao gồm FAO, ILO, UNIDO, UNCTAD và Trung tâm Thương mại Quốc tế, cùng tạo nên tác động xã hội to lớn hơn.

pdfXin mời tải bản tiếng Việt tại đây

Category: Government Agency Publications

Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

Date added: 10/25/2012
Downloads: 15878
Việt Nam: Một số điển hình phát triển bền vững

 

Báo cáo tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc về Phát triển bền vững (RIO+20)

Mục đích của Báo cáo này là tổng hợp và đánh giá một số điển hình PTBV được thực hiện ở Việt Nam thời gian qua, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm và khuyến nghị để tiếp tục thực hiện các mô hình, sáng kiến điển hình, góp phần thúc đẩy tiến trình PTBV ở Việt Nam.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam: Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc và Phát triển bền vững (RIO+20)

Date added: 10/25/2012
Downloads: 15569
Thực hiện phát triển bền vững ở Việt Nam: Báo cáo quốc gia tại Hội nghị cấp cao của Liên Hợp Quốc và Phát triển bền vững (RIO+20)

 

Sau 20 năm thực hiện, đặc biệt là sau gần 10 năm triển khai Định hướng chiến lược phát triển bền vững, Việt Nam đã tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, kinh tế tăng trưởng khá nhanh, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm và có mặt được cải thiện. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNIDO Publications

Báo cáo đầu tư công nghiệp Việt Nam 2011

Date added: 06/21/2012
Downloads: 13246
Báo cáo đầu tư công nghiệp Việt Nam 2011

Khảo sát Đầu tư Công nghiệp 2011 của UNIDO và sau đó là Báo cáo Đầu tư Công nghiệp Việt Nam 2011 là hai nội dung cơ bản trong kết quả đầu ra thứ nhất của Dự án “Hệ thống Theo dõi Đầu tư và Phát triển nhà Cung cấp, Giai đoạn 1”. Khảo sát và Báo cáo đã cố gắng phản ánh những mặt tác động quan trọng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với công nghiệp Việt Nam. Nó cũng phản ánh một nền công nghiệp đang vươn mình đạt tới thành công trên những thị trường toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh gay gắt hơn. Những dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với quy mô lớn chưa từng có đã tác động tích cực đến nền kinh tế, cụ thể là đến tăng trưởng việc làm, xuất khẩu, bơm vốn, công nghệ, và đã có những tác động lan tỏa nhất định. Mặt khác, hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài gia tăng đồng thời cũng khiến những thách thức tiềm ẩn về cơ cấu kinh tế Việt Nam có thể bị khuyếch đại. Xét những yếu tố hiện đang đóng vai trò nền tảng trong một ngành công nghiệp mà chủ yếu cần nhiều lao động, vốn và nguyên liệu nhập khẩu thì yêu cầu đặt ra là phải xem xét lại mô hình tăng trưởng xuất khẩu dựa vào đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng như khẩn trương đưa Việt Nam lên những nấc thang tiến bộ công nghiệp cao hơn.

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Sustainable Development - Joint UN Publications

Tóm lược thông tin về Năng lượng bền vững cho tất cả mọi người

Date added: 06/11/2012
Downloads: 15541
Tóm lược thông tin về Năng lượng bền vững cho tất cả mọi người

Tăng trưởng kinh tế và mở rộng công nghiệp nhanh dựa trên chi phí năng lượng thấp đã làm gia tăng việc sử dụng nhiều năng lượng và các nguồn lực khác tại Việt Nam. Phát triển với mức độ sử dụng nguồn lực cao khiến cho nền kinh tế đối diện với nhiều rủi ro lớn do nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt và phát thải hiệu ứng khí nhà kính (GHG). Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường.

Để có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng của một nền kinh tế đang phát triển, vấn đề then chốt là cần giảm việc sử dụng các nguồn tài nguyên khan hiếm thông qua những biện pháp như tăng cường hiệu quả năng lượng . Đây cũng chính là cơ hội cho phát triển bền vững hơn thông qua tạo công ăn việc làm, giảm tác động môi trường, tiết kiệm chi phí và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Các chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Date added: 05/14/2012
Downloads: 16093
Các chính sách tài khoá về nhiên liệu hoá thạch và phát thải khí nhà kính ở Việt Nam

Trợ giá và thuế trong ngành năng lượng của Việt Nam và những ảnh hưởng đến phát triển kinh tết và phân phối thu nhập trong bối cảnh ứng phó với biến đổi khí hậu

Việt Nam đang áp dụng trần giá đối với điện và nhiên liệu hoá thạch, với mức trợ giá gián tiếp rất lớn của chính phủ đối với năng lượng. Những chính sách này là không bền vững, mang lại nhiều lợi ích cho người khá giả hơn là cho người nghèo, cũng như đi ngược lại sự tăng trưởng và hiện đại hóa trong tương lai, trong khi đó lại góp phần vào BĐKH. Cải cách tài khóa trong lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch có thể có các lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường như đã được chứng minh ở nhiều nước khác. Các nhà lãnh đạo G-20 và APEC, trong đó có Chủ tịch nước Việt Nam,
đã đồng thuận loại bỏ “các trợ cấp nhiên liệu hoá thạch không hiệu quả” vào năm 2009, và chủ đề này cũng có thể được thảo luận tại hội nghị Rio+20 vào tháng 6 năm 2012. Việc cải cách này cũng phù hợp với các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh sắp tới, và đòi hỏi phải tăng cường cải cách các thị trường năng lượng đang diễn ra, cũng như cải cách các doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong ngành năng lượng.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: One UN Documents/The One UN Initiative in Viet Nam

UNDAF - United Nations Development Assistance Framework for the Socialist Republic of Viet Nam 2006-

Date added: 12/10/2005
Downloads: 15732
UNDAF - United Nations Development Assistance Framework for the Socialist Republic of Viet Nam 2006-

The United Nations Development Framework (UNDAF) for Viet Nam sets out concrete development objectives for the United Nations agencies over the 2006-2010 period. These objectives were identified on the basis of a consultative process involving Government, United Nations agencies and other development partners. The Common Country Assessment (CCA) for Viet Nam, published in 2004, and the Government’s Strategy for Socio-Economic Development and plans derived from it provided analytical inputs into the UNDAF formulation process. The rights-based approach to development adopted in the CCA also informs the analytical approach of the UNDAF.

The UNDAF results matrix contains three main themes and a limited number of crosscutting issues identified in the CCA. The themes are reflected in the three UNDAF Outcomes: government economic policies support growth that is more equitable, inclusive and sustainable; the quality of delivery and equality in access to social and protection services improves; and, policies, law and governance structures support rights-based development to realise the values and goals of the Millennium Declaration. Crosscutting issues include equity and the inclusion of vulnerable groups; Vietnamese youth in transition; participation for empowerment and accountability; and the challenge of HIV/AIDS. In addition, gender is mainstreamed throughout the UNDAF in order to address traditional stereotypes about the roles of women and men, and to improve systematic sexdisaggregated data and information on gender-specific issues.

UN-EU Guidelines for Financing of Local Costs of ODA Projects in Viet Nam

Date added: 06/05/2009
Downloads: 23945
UN-EU Guidelines for Financing of Local Costs of ODA Projects in Viet Nam

PREFACE

We are very pleased to present these guidelines including a set of unified norms for local costs related to the management of Official Development Assistance (ODA) in Vietnam. This is a result of a joint collaboration between the Government of Vietnam, UN and EU. We commend the Government of Vietnam (GoV) for leading this tripartite initiative, thereby creating greater transparency and a basis for harmonization and alignment between donors and Government, in the spirit of the Hanoi Core Statement on Aid Effectiveness.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Sustainable Development - Joint UN Publications

Craft and Design in Viet Nam by the UN Joint Programme on Green Production and Trade

Date added: 06/14/2011
Downloads: 19134
Craft and Design in Viet Nam by the UN Joint Programme on Green Production and Trade

This publication presents the results of a team of foreign designers, engaged under the UN joint programme 'Green Production and Trade to Increase Income and Employment Opportunities for the Rural Poor', to assist Vietnamese companies develop new and more sustainable product collections. The product collections will be first introduced to international buyers at LifeStyle Vietnam 2011, the international home décor and gift fair organized by VIETCRAFT in Ho Chi Minh City in April 2011.

Category: UN Viet Nam Joint Publications/Social and Economic Development Policies - Joint UN Publications

Di cư trong nước - Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển

Date added: 11/17/2010
Downloads: 24572
Di cư trong nước - Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Bài viết này đưa ra những khuyến nghị hỗ trợ việc xây dựng các chính sách can thiệp phù hợp nhằm phát huy tối đa đóng góp của di cư vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nhân lực của Việt Nam và đảm bảo rằng quyền của người di cư và gia đình của họ được thực hiện.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Di cư trong nước và Phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam – K

Date added: 07/15/2010
Downloads: 21627
Di cư trong nước và Phát triển kinh tế-xã hội ở Việt Nam – K

Bản tóm lược tài liệu truyền thông này đề cập tới năm cách tiếp cận chính mà di cư trong nước có thể tác động tới và bị tác động bởi sự phát triển kinh tế xã hội. Đây là những vấn đề cần được các nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển ở Việt Nam quan tâm. Với mục đích tăng cường khả năng đóng góp vào sự phát triển kinh tế và xã hội của di cư trong nước, bài viết này sẽ cung cấp một số những khuyến nghị chính sách cụ thể. Những khuyến nghị này tập trung vào những điểm chính như: nhu cầu cần có các số liệu về di cư trong nước phục vụ
công tác hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng; cải cách hệ thống đăng ký hộ khẩu; thực hiện các biện pháp đảm bảo di cư trong nước được an toàn và người dân di cư được bảo vệ trong công việc; quy hoạch đô thị và khu công nghiệp cần tính đến quyền lợi của những người di cư; cần có các biện pháp nhằm thúc đẩy di cư trong nước vì mục đích phát triển con người.

 Tải báo cáo Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Date added: 12/01/2008
Downloads: 17524
Báo cáo phân tích điều tra cơ bản chương trình 135-II

Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn tượng chưa có tiền lệ về tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm nghèo nhanh trong hai thập kỷ gần đây. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi – tập trung chủ yếu các hộ nghèo được Chính phủ tập trung nguồn lực đầu tư phát triển thông qua nhiều chính sách, chương trình, dự án.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Thông tin cơ bản:

Date added: 07/21/2011
Downloads: 17913
Thông tin cơ bản:

Báo cáo đánh giá toàn cầu về Giảm nhẹ Rủi ro Thảm họa năm 2011

Bản tin sau đây cung cấp thêm một số thông tin về GAR11 qua việc nhấn mạnh một số phát hiện chính của báo cáo này cùng với một số bằng chứng có liên quan về Việt Nam. Bản tin cũng mô tả ngắn gọn về cách UNDP tại Việt Nam đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong một số hợp phần của công tác quản lý rủi ro thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây 

Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để

Date added: 06/02/2010
Downloads: 22456
Chính sách công nghiệp của Việt Nam: Thiết kế chính sách để

Dwight H. Perkins và Vũ Thành Tự Anh

Việt Nam đã thực hiện sự chuyển tiếp vượt bậc kể từ 1989 từ nền kinh tế kế hoạch tập trung hoàn toàn dựa vào sự phân bổ nguồn lực trên cơ sở hành chính sang nền kinh tế phần lớn do động lực thị trường chi phối. Việt Nam đã hoàn tất sự chuyển tiếp này trong khi tránh được tình trạng GDP và sản lượng công nghiệp giảm mạnh, vốn đã xảy ra ở nhiều nền kinh tế kế hoạch tập trung khác ở Trung và Đông Âu. Phần lớn những thành công trong phát triển công nghiệp cho đến nay là nhờ vào các quyết định của nhà nước nhằm loại bỏ những rào cản đối với nỗ lực kinh doanh cho các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài và gần đây hơn là cho các nhà đầu tư tư nhân trong nước.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Date added: 01/20/2012
Downloads: 18384
Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

Báo cáo Quốc gia về Phát triển Con người năm 2011

Báo cáo phát triển con người quốc gia này đưa ra một phân tích dựa trên bằng chứng về sự tiến bộ trong phát triển con người của Việt Nam ở cấp địa phương, tập trung đặc biệt vào các vấn đề về sức khỏe và giáo dục. Báo cáo xem xét những thách thức mà nhiều người Việt Nam đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Báo cáo cho thấy gia tăng bất bình đẳng về kinh tế đi kèm với sự chênh lệch dai dẳng trong các chỉ tiêu về giáo dục và y tế cơ bản như thế nào. Báo cáo kết luận rằng nếu Việt Nam muốn tiếp tục đạt được mức phát triển con người cao hơn, thì việc đảm bảo tiếp cận toàn dân và công bằng đối với dịch vụ y tế và giáo dục là vô cùng cần thiết.

  Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Báo cáo Phát triển con người 2007/2008

Date added: 12/04/2007
Downloads: 16482
Báo cáo Phát triển con người 2007/2008

Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu:
Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách

Lời nói đầu và Lời cảm ơn
Mục lục
Tổng quan Báo cáo- Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách
Chương 1 - Thách thức về khí hậu trong thế kỷ 21
Chương 2 - Chấn động khí hậu: Nguy cơ và tổn thương trong một thế giới bất bình đẳng
Chương 3 - Tránh biến đổi khí hậu nguy hiểm - chiến lược giảm nhẹ
Chương 4 - Thích ứng với xu thế tất yếu: hành động của quốc gia và hợp tác quốc tế
Chú thích và Thư mục tham khảo
Các chỉ số phát triển con người
Chú thích chuyên môn 1
Chú thích chuyên môn 2
Định nghĩa các thuật ngữ thống kê
Các tài liệu tham khảo về thống kê
Phân loại quốc gia
Chú dẫn về các chỉ số

Tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Fact Sheet on the Age and Sex Structure of Viet Nam's Population: Evidence from the 2009 Census

Date added: 06/20/2011
Downloads: 15919
Fact Sheet on the Age and Sex Structure of Viet Nam's Population: Evidence from the 2009 Census

Based on the analysis of the sample data of the 2009 Census on Population and Housing in Viet Nam – this factsheet presents key information on the age and sex structure in Viet Nam. It also analyzes some policy implications and includes recommendations on how Viet Nam can take advantage of the opportunities and overcome the constraints of its demographic dynamics in the country’s socio-economic and human development planning.

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Tín dụng và sự tin cậy: Thị trường trái cây ở đồng bằng sông

Date added: 07/23/2008
Downloads: 17640
Tín dụng và sự tin cậy: Thị trường trái cây ở đồng bằng sông

Vũ thành Tự Anh và Brian JM Quinn/UNDP Viet Nam

Các nghiên cứu kinh tế cho rằng, tại các thị trường có thể chế pháp lý yếu kém (như Việt Nam chẳng hạn), các bên cần dựa vào trật tự tư nhân để đảm bảo hiệu quả của các giao dịch phức tạp. bài viết này nghiên cứu thị trường trái cây ở đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù các giao dịch ở thị trường này có thể rất đơn giản (các giao dịch tại chỗ), nhưng các bên thường làm cho giao dịch trở nên phức tạp hơn khi đưa vào các yếu tố  tín dụng. Cuộc khảo sát 180 hộ nông dân và 47 cơ sở thu mua trung gian trên thị trường bưởi ở vùng đồng bằng sông Cửu Long không có nhiều bằng chứng cho thấy cơ chế trật tự tư nhân đang đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện hợp đồng trong các thị trường tương đối phức tạp. Kết quả là, việc thiếu các thể chế pháp lý đáng tin cậy và các cơ chế trật tự tư nhân hiệu quả đã nâng cao chi phí giao dịch trên thị trường bưởi. Tài liệu này kiến nghị xây dựng một cơ chế đơn giản đảm bảo uy tín, không khác mấy so với các cơ chế hiện đang được sử dụng trên những thị trường bán đấu giá trực tuyến, mà nếu được thực hiện, sẽ có thể tăng cường hiệu quả cho thị trường, đồng thời giảm bớt rủi ro cho cả người nông dân cũng như thương lái.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Choosing Success: The Lessons of East and Southeast Asia and Viet Nam's Future

Date added: 10/09/2008
Downloads: 21089
Choosing Success: The Lessons of East and Southeast Asia and Viet Nam's Future

A Policy Framework for Viet Nam's Socioeconomic Development, 2011-2020

This paper was prepared at the request of Prime Minister Nguyen Tan Dung by Harvard's Kennedy School of Government with support from UNDP Viet Nam. The Prime Minister requested a critical analysis of Viet Nam's draft socio-economic development strategy for the period 2011-2020 as part of a wider programme of policy dialogue consultations. The paper responds to this request, identifying key challenges facing Viet Nam over this period as the country strives to achieve middle income status. The Ministry of Foreign Affairs and UNDP are working together to continue the policy research and dialogue programme initiated by 'Choosing Success" under the Capacity Development for Economic Diplomacy and Business-Government Dialogue project.

'Choosing Success' was partially supported by the Department for International Development (DFID) of the United Kingdom under the Strategic Partnership Initiative between DFID and UNDP.

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: