Follow us on: 
facebook
youtube
flick
 

Search a Document

:
:
: Reverse
: Not
:
Category: UN Publications by Agency/UNFPA Publications

Điều gì khiến một số phụ nữ chịu nhiều bạo lực hơn những phụ nữ khác

Date added: 01/19/2016
Downloads: 7291
Điều gì khiến một số phụ nữ chịu nhiều bạo lực hơn những phụ nữ khác

Năm 2013, UNFPA đã phối hợp với Tổng cục Thống kê và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành phân tích thứ cấp dữ liệu thô của Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình do Tổng cục Thống kê thực hiện năm 2010. Báo cáo này là phần bổ sung, hoặc có thể xem là phần 2 của báo cáo "Chịu nhịn là chết đấy – Kết quả từ Nghiên cứu Quốc gia về Bạo lực Gia đình đối với Phụ nữ ở Việt Nam". Phân tích lần này sẽ đưa ra lời giải cho vấn đề tại sao cùng sống trong một môi trường mà một số phụ nữ phải chịu đựng bạo lực gia đình từ chồng nhiều hơn một số phụ nữ khác. Lời giải này sẽ giúp Chính phủ xây dựng những biện pháp can thiệp hiệu quả cũng như có những chính sách cần thiết để giải quyết bạo lực đối với phụ nữ một cách toàn diện hơn.

Lưu ý: Báo cáo này chỉ có bản Tiếng Anh không có bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UN Women Publications

Tiếp cận công lý trong hệ thống pháp lý đa kênh

Date added: 06/30/2015
Downloads: 7618
Tiếp cận công lý trong hệ thống pháp lý đa kênh

 

Nghiên cứu điển hình về bạo lực gia đình đối với phụ nữ ở Việt Nam là sáng kiến nghiên cứu trong khuôn khổ Chương trình nghiên cứu khu vực về tiếp cận công lý của phụ nữ trong hệ thống pháp lý đa kênh. Nghiên cứu khu vực được thực hiện thông qua chương trình khu vực của Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) về “Cải thiện Quyền con người của Phụ nữ ở khu vực Đông Nam Á – CEDAW, Giai đoạn II” với sự hỗ trợ của chính phủ Canada. Tại Việt Nam, Viện Xã Hội học, một cơ quan nhà nước, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam tiến hành nghiên cứu với chủ đề Tiếp cận công lý trong hệ thống pháp lý đa kênh ở Việt Nam từ quan điểm của Công ước CEDAW, nhằm cải thiện chính sách, tập trung vào vấn đề bạo lực gia đình”. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa hệ thống pháp luật chính thức và không chính thức và xác định các yếu tố hạn chế phụ nữ tiếp cận công lý. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhằm chỉ rõ những yêu cầu và bước đi cụ thể nhằm xóa bỏ các rào cản trong hệ thống pháp lý đa kênh và tăng khả năng tiếp cận công lý của phụ nữ.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Date added: 06/15/2015
Downloads: 8480
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã - Thành phố Kon Tum

Nhằm tăng cường thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011- 2020, UBND tỉnh Kon Tum chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Ngày 23/7/2012, UBND tỉnh Kon Tum ban hành quyết định 673/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu cụ thể là "c) Cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả của cơ chế một cửa, một cửa liên thông...sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với dịch vụ do cơ quan hành chính cung cấp đạt mức 65% vào năm 2013 và mức 80% vào năm 2015". Ngày 30/8/2013, UBND tỉnh ra quyết định 635/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo quyết định số 673/QĐ-UBND, trong đó quy định, tại điểm f, điều 1 thì Sở Nội vụ "Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ hành chính do cơ quan hành chính nhà nước thực hiện và các dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên lĩnh vực y tế, giáo dục."

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

Date added: 07/15/2014
Downloads: 9963
Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã tỉnh Điện Biên 2013

 

Được sự tài trợ của UNICEF, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã tiến hành Khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tuyến xã, sử dụng công cụ thẻ báo cáo công dân (CRC), tại 6 xã của 3 huyện gồm xã Thanh Yên và Noong Luống (huyện Điện Biên); xã Chiềng Sơ và Keo Lôm (thuộc huyện Điện Biên Đông); xã Nậm Kè và Quảng Lâm (huyện Mường Nhé).

Nghiên cứu CRC tại Điện Biên hướng tới 02 mục tiêu gồm:

 • Thu thập ý kiến phản hồi về chất lượng dịch vụ và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với 05 dịch vụ y tế tuyến xã bao gồm (1) khám thai, (2) khám chữa bệnh, (3) tiêm chủng, (4) CSSKBMTE trong và sau sinh và (5) truyền thông.
 • Đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm của tỉnh Điện Biên và Kế hoạch ngành y tế tỉnh Điện Biên cũng như các góp ý nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tuyến xã.

Khảo sát này thu thập ý kiến phản hồi và đánh giá sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ dịch vụ theo 7 khía cạnh bao gồm:

 1. Mức độ sẵn có của dịch vụ;
 2. Khả năng tiếp cận dịch vụ;
 3. Mức độ sử dụng dịch vụ;
 4. Chất lượng dịch vụ;
 5. Sự hài lòng đối với dịch vụ đã sử dụng;
 6. Những khó khăn, vướng mắc khi sử dụng dịch vụ;
 7. Các đề xuất cải thiện chất lượng dịch vụ.

Đây là một khảo sát xã hội có sự tham gia của người dân là những người sử dụng 5 dịch vụ, sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng, thống kê mô tả cắt ngang. Đối tượng phỏng vấn gồm 300 bà mẹ có con nhỏ (đây là những người sử dụng 4 trong 5 dịch vụ được khảo sát gồm khám thai, CSBMTE trong và sau sinh, tiêm chủng và truyền thông) và 300 người sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (gồm 188 bà mẹ có con nhỏ thuộc nhóm trên, 34 phụ nữ và 78 nam giới).

pdfNhấn vào đây để tải toàn văn báo cáo Tiếng Việt

Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phát triển địa phương 5 năm và hàng năm theo phương pháp mới

Date added: 08/09/2013
Downloads: 11723
Tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch phát triển địa phương 5 năm và hàng năm theo phương pháp mới

Sau gần 30 năm đổi mới, chuyển từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường, Việt Nam đã đạt được được nhiều thành tựu đáng khích lệ trong tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế. Nhiều lĩnh vực quản trị nhà nước đã được đổi mới và thể chế hóa, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình này. Tuy nhiên, công tác kế hoạch hóa (bao gồm lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch), với vai trò là một công cụ quản lý nhà nước quan trọng, vẫn còn nhiều bất cập trước những đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và việc gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

Nguyên nhân chính và cũng là điểm hạn chế nhất của công tác kế hoạch hóa hiện nay là thiếu một khuôn khổ thể chế hóa từ cấp trung ương về đổi mới kế hoạch hóa dựa trên kết quả, có sự tham gia và theo định hướng thị trường, mặc dù điều này đã được đề cập trong các văn kiện của Đảng và Chính phủ. Do vậy, yêu cầu đổi mới và thể chế hóa sự đổi mới công tác này đang trở nên thực sự cấp thiết và quan trọng. Trong khuôn khổ hoạt động của mình, nhiều dự án do quốc tế tài trợ ở Việt Nam đã hỗ trợ chính quyền các cấp thí điểm đổi mới công tác kế hoạch hóa. Một số dự án đã thử xây dựng và áp dụng các tài liệu hướng dẫn khác nhau, chủ yếu là ở cấp xã, cho công tác này. Sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, một mặt giúp cho các địa phương và đơn vị thí điểm áp dụng các phương pháp và công cụ lập kế hoạch khoa học và hiện đại, nhưng mặt khác, việc triển khai các sáng kiến này lại thiếu tính thống nhất và sự điều phối từ trung ương đến địa phương. Trên thực tế, các bản kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp trung ương, địa phương và ngành vẫn được triển khai hầu như theo phương pháp cũ.

pdfNhấn vào đây để tải bản Tiếng Việt

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

Date added: 05/14/2013
Downloads: 11490
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2012

 

Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển-Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009 cho tới nay, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác trong suốt quá trình triển khai thực hiện nghiên cứu, gồm Trung tâm Công tác lý luận và Tạp chí Mặt trận thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2009-2012), Ban Dân nguyện thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (trong năm 2012), và Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (từ năm 2013). Các Ủy ban MTTQ thuộc các tỉnh/thành phố, huyện/quận, xã/phường đã giúp đỡ tạo điều kiện để  nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát tại thực địa.

Sau hai năm thử nghiệm lần lượt với ba tỉnh trong năm 2009 và 30 tỉnh trong năm 2010, các chỉ số, chỉ báo của PAPI ngày càng được hoàn thiện. Năm 2011, nghiên cứu PAPI lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc với sự tham gia của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố và từ đó các chỉ báo chính được cố định để phục vụ việc so sánh kết quả qua các năm. Kể từ năm 2011 tới nay, PAPI không chỉ là một bộ chỉ báo hữu dụng phản ánh năng lực và hiệu quả quản trị ở cấp trung ương và cấp tỉnh, mà còn là công cụ đánh giá mức độ chuyển biến qua thời gian.

Nội dung đánh giá của PAPI dựa trên ba quá trình có tác động lẫn nhau, đó là: xây dựng chính sách, thực thi chính sách và giám sát việc cung ứng các dịch vụ công. Các trục nội dung được được thiết kế đặc biệt cho bối cảnh Việt Nam cả tầm quốc gia và cấp địa phương. PAPI là công cụ giám sát thực thi chính sách, được xây dựng trên triết lý coi người dân như “người sử dụng (hay “khách hàng”) của cơ quan công quyền (hay “bên cung ứng dịch vụ”), có đủ năng lực giám sát và đánh giá tính hiệu quả của quản trị và hành chính công ở địa phương. Kết quả của các chu trình nghiên cứu PAPI là những bộ dữ liệu đánh giá khách quan về chất lượng quản trị quốc gia dựa trên trải nghiệm của người dân đầu tiên ở Việt Nam và được chia sẻ rộng rãi. Dựa trên kiến thức và trải nghiệm của ‘khách hàng’ đối với các ‘sản phẩm’ của toàn bộ quá trình ‘sản xuất’ của bộ máy nhà nước, PAPI cung cấp hệ thống chỉ báo khách quan góp phần đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo động lực để lãnh đạo các cấp tại địa phương ngày càng nâng cao hiệu quả quản lý của mình. PAPI nhận được sự hỗ trợ hiệu quả về chuyên môn và kỹ thuật của Ban Tư vấn quốc gia dự án PAPI và Nhóm chuyên gia quốc tế về đo lường quản trị nhà nước.

CECODES, MTTQ Việt Nam và UNDP hy vọng sẽ góp phần hoàn thiện quá trình minh bạch, thúc đẩy cải cách, phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp dân cư vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách. Đồng thời dữ liệu của PAPI sẽ là những thông tin định lượng giá trị có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách.

pdfXin mời tải bản tiếng việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Báo cáo khảo sát chi tiêu công

Date added: 03/25/2013
Downloads: 13842
Báo cáo khảo sát chi tiêu công

Báo cáo Khảo sát theo dõi chi tiêu công này được thực hiện trong năm 2011 - 2012 trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc gia giữa Chính phủ Việt Nam và UNICEF. Tài liệu này thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa Bộ Kế hoạch – Đầu tư, tỉnh Điện Biên và UNICEF Việt Nam.

Nghiên cứu do nhóm nghiên cứu gồm bà Nguyễn Thị Kim Dung (Viện Quản lý Kinh tế Trung ương), bà Trần Như Trang (Trung tâm Phát triển Nông thôn) và bà Hoàng Thị Thúy Nguyệt (Học viện Tài chính) thực hiện với sự hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật của Giáo sư Bernard Gauthier (Đại học tổng hợp Montreal).

Báo cáo Khảo sát này đã được lấy ý kiến từ các chuyên gia đến từ các Sở, ban ngành ở địa phương tại tỉnh Điện Biên (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục-Đào tạo, Sở Tài chính, Ban Dân tộc, Cục Thống kê, và các cơ quan có liên quan tại hai huyện Mường Chà và Điện Biên Đông) và Bộ ban ngành trung ương (Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Giáo dục- Đào tạo, Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc).

Bộ Kế hoạch - Đầu tư và UNICEF Việt Nam xin chân thành cảm ơn các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã đóng góp xây dựng và hoàn thành báo cáo này!

Liên kết liên quan

Category: UN Publications by Agency/UNDP Publications

Phụ nữ tham gia hành chính công ở Việt Nam

Date added: 10/25/2012
Downloads: 14030
Phụ nữ tham gia hành chính công ở Việt Nam

 

Đại diện của phụ nữ trong hành chính công rất thấp. Hiện tại, chỉ khoảng 9% Bộ trưởng nữ và 8% Thứ trưởng nữ. Tương tự như vậy, có rất ít phụ nữ giữ chức Vụ trưởng và Phó vụ trưởng ở các bộ. So với quốc tế, Việt Nam xếp thứ 83 thế giới về số lượng các nhà lập pháp, quan chức cấp cao và quản lý nữ. Việt Nam có định hướng rõ ràng Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới nhằm tăng số lượng phụ nữ ở các cấp đưa ra quyết định. Để đạt được những mục tiêu này, cần phải loại bỏ những phân biệt đối xử về sự bất bình đẳng trong tuổi nghỉ hưu của phụ nữ và nam giới, đưa ra các chính sách thuê và bổ nhiệm phụ nữ có năng lực cho các vị trí cấp cao, và nâng cao nhận thức về vai trò của nam giới trong việc chăm sóc con và đảm nhiệm công việc gia đình.

 

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011

Date added: 05/11/2012
Downloads: 15324
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2011

 

Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” có lẽ là câu nói tóm tắt một cách đầy đủ nhất bản chất và mục đích của PaPi. PaPi không những cung cấp thông tin khách quan về những trải nghiệm và các mối quan hệ của người dân với các cơ quan chính quyền địa phương, hay những vấn đề “dân biết”, mà còn là phương tiện hỗ trợ việc thảo luận và thẩm định các giải pháp chính sách ở cấp trung ương và địa phương nhằm tạo điều kiện để “dân bàn”. PaPi làm rõ những trải nghiệm thực tế của người dân, để từ đó các cấp chính quyền hành động thay cho dân và hiện thực hóa phương châm “dân làm”. PaPi còn là công cụ đánh giá hiệu quả thực tế của các cấp chính quyền thông qua việc tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền hạn “dân kiểm tra”.

 

pdfXin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Khỏa lấp sự cách biệt: Xã hội dân sự mới nổi tại Việt Nam

Date added: 01/25/2007
Downloads: 18490
Khỏa lấp sự cách biệt: Xã hội dân sự mới nổi tại Việt Nam

Các Công trình Nghiên cứu Chỉ số Xã hội Dân sự đã được tiến hành trên toàn thế giới từ năm 2004 đến 2006 đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của xã hội dân sự tại mấy chục nước. Việc đánh giá được thực hiện theo các phương pháp luận tương tự tại mỗi nước nhằm đánh giá xã hội dân sự ở cấp quốc gia trên cơ sở sự tham gia của Nhóm Đánh giá Các bên liên quan quốc gia (SAG) và tổ công tác quốc gia bao gồm một điều phối viên, các nhà nghiên cứu và một chuyên gia xã hội dân sự quốc tế. Công tác đánh giá dựa trên cơ sở một phương pháp luận chung do CIVICUS xây dựng thông qua việc nghiên cứu rộng rãi tại một số nước thí điểm. CIVICUS là Liên minh Thế giới vì sự Tham gia của Công dân.

Dự án Việt Nam được thực hiện từ tháng 4/2005 đến tháng 3/2006 với sự hỗ trợ của UNDP và SNV tại Việt Nam. Đây là nỗ lực đầu tiên được tiến hành rộng rãi nhằm phác họa xã hội dân sự.

Mục tiêu của CSI bao gồm :

 • Tạo ra kiến thức về hiện trạng của xã hội dân sự
 • Tạo ra sự hiểu biết được chia sẻ về xã hội dân sự giữa các bên liên quan chủ chốt
 • Tăng cường sự hiểu biết về xã hội dân sự và đề cao vai trò của xã hội dân sự
 • Thực hiện việc đánh giá các điểm mạnh và điểm yếu của xã hội dân sự và đề ra một số lĩnh vực ưu tiên cho chính sách và hành động.

Tài liệu này mô tả bối cảnh cho dự án tại Việt Nam và tóm tắt phương pháp luận và kết quả của công trình nghiên cứu CSI. Định nghĩa được sử dụng cho xã hội dân sự mang tính rộng rãi, bao trùm và tập trung vào các chức năng hơn là hình thức của các tổ chức tham gia.Các kết qủa chủ yếu được nêu lên và phần kết luận của tài liệu này đưa ra một số kiến nghị làm thế nào để tăng cường sự hỗ trợ cho việc phát triển xã hội dân sự tại Việt Nam.

Công trình nghiên cứu CSI đánh giá bốn bình diện quan trọng của xã hội dân sự nhằm tạo ra một viễn cảnh rộng rãi và rõ ràng về xã hội dân sự. Bốn bình diện đó là: cấu trúc xã hội dân sự, môi trường kinh tế xã hội đối với xã hội dân sự, các giá trị của xã hội dân sự và tác động của các hoạt động do xã hội dân sự mang lại. Tóm lại, Nhóm Đánh giá Các bên liên quan (SAG) đã đánh giá 74 chỉ số liên quan đến bốn bình diện này.

 Tải bản Tiếng Việt tại đây

Nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công

Date added: 04/05/2011
Downloads: 18109
Nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công

Nghiên cứu “Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp Tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2010: Đo lường từ kinh nghiệm thực tiễn của người dân” (dưới đây được gọi tắt là PAPI) nhằm đo lường một cách khách quan và có căn cứ khoa học về hiệu quả quản trị, hành chính công và dịch vụ công ở cấp tỉnh. Dựa trên kinh nghiệm của 5.568 người dân được chọn ngẫu nhiên với các đặc điểm nhân khẩu học khác nhau ở 30 tỉnh được lựa chọn, PAPI được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp ý kiến phản hồi từ xã hội tới các nhà hoạch định chính sách và các cơ quan hành pháp ở cấp trung ương và địa phương về hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương và các cơ quan hành chính công ở những tỉnh/thành phố được lựa chọn khảo sát.

Tải bản Tiếng Việt tại đây

Reforming Public Administration in Viet Nam: Current Situation and Recommendations

Date added: 05/26/2010
Downloads: 20918
Reforming Public Administration in Viet Nam: Current Situation and Recommendations

The book “Reforming Public Administration in Vietnam: Current Situation and Recommendations” presents detailed discussions on developments of public administration in Vietnam over the last decade of reform and suggests ways forward or options for speeding up the reform process. The book, with one overview and six thematic chapters, provides rich insights into six major and cross-cutting themes of public administration reform in Vietnam, including (i) institutional reform, (ii) government organisation, (iii) human resources development for the civil service, (iv) public finance management, (v) economic development and public administration reform, and (vi) anti-corruption, development and public administration.


The volume is a joint product of 18 senior and mid-range researchers from the world and Vietnam, who participated in the research—commissioned by United Nations Development Programme in Vietnam and led and edited by UNDP Policy Advisor on Public Administration Reform and Anti-corruption—between mid-2008 and early 2009. It also involved over 100 interviewees who are experts in the area of public administration in Vietnam and are serving or have served in the political, state, civil society organisations as well as think-tanks in Vietnam.

The volume should be of special interests to policy-makers in Vietnam, academics engaged Vietnam studies, as well as applied researchers and development partners who are directly involved in efforts to facilitate public administration reforms in Vietnam.

Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp

Date added: 03/29/2012
Downloads: 14671
Đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp

Kết quả và khuyến nghị từ khảo sát thí điểm ở ba tỉnh

Báo cáo này trình bày tóm tắt về một nghiên cứu thử nghiệm nhằm xây dựng công cụ đánh giá trải nghiệm và cảm nhận của người dân về tư pháp ở Việt Nam. Phương pháp và công cụ nghiên cứu, đã được sử dụng để thu nhận và phân tích phản hồi của người dân về hoạt động của hệ thống tư pháp khi họ có tranh chấp đất đai và chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường, được mô tả chi tiết trong báo cáo. Kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng cách lớn giữa pháp luật và đời sống, cũng như sự tồn tại đồng hành và tương hỗ giữa các định chế chính thống, không chính thống và tập quán pháp ở Việt Nam.

Xin mời tải bản Tiếng Việt tại đây

Category: UN Publications by Agency/UNAIDS Publications

HIV Epidemic Update 2007

Date added: 12/04/2007
Downloads: 15243
HIV Epidemic Update 2007

The 2007 AIDS epidemic update reports on the latest developments in the global AIDS epidemic. The 2007 edition provides the most recent estimates of the AIDS epidemic and explores new findings and trends in the epidemic’s evolution.

Category: UN Publications by Agency/UNCTAD Publications

World Investment Report 2011: Viet Nam Country Fact Sheet

Date added: 07/21/2011
Downloads: 13612
World Investment Report 2011: Viet Nam Country Fact Sheet

This is the country fact sheet for Viet Nam of the World Investment Report 2011: Non-equity Modes of International Production and Development, published by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 

To download the 2011 World Investment Review by UNCTAD, go to: www.unctad.org/wir

Category: UN Publications by Agency/UNICEF Publications

Nhận con nuôi từ Việt Nam: Những phát hiện và khuyến nghị của Nhóm chuyên gia đánh giá

Date added: 08/11/2010
Downloads: 17143
Nhận con nuôi từ Việt Nam: Những phát hiện và khuyến nghị của Nhóm chuyên gia đánh giá

"Báo cáo "Nhận con nuôi ở Việt Nam: Các phát hiện và khuyến nghị từ một đánh giá" là kết quả của một đánh giá độc lập do UNICEF  Việt  Nam và Vụ Con Nuôi thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam yêu cầu thực hiện năm 2009. Đánh giá này do tổ chức Dịch vụ Xã hội Quốc tế (ISS)thực hiện. Các mục tiêu chính của đánh giá là: (1) xác định và nêu những vấn đề liên quan đến quy trình nhận con nuôi trong nước và nước ngoài nhằm mục đích hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham gia Công ước Lahay 1993 về Nuôi con nuôi quốc tế; và (2) Xem xét dự thảo Luật Nuôi Con nuôi mới và đưa ra đề xuất thay đổi cần thiết để thực hiện tốt và phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

 Tải báo cáo bằng Tiếng Việt tải đây

Tiêu điểm

myhealth-myright_en.pdf.png

NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2017

 

Ngày 1 tháng 12 năm 2017

 

Michel Sidibé
Tổng Giám đốc UNAIDS
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc

Kỷ niệm ngày Thế giới phòng chống AIDS năm nay, chúng ta cùng nhau nêu bật tầm quan trọng của quyền về sức khỏe và những thách thức mà những người sống với HIV và người có nguy cơ cao lây nhiễm HIV còn đang phải đối mặt trong việc thực hiện quyền về sức khỏe.


contest_680.jpg

Vì một hà nội vui sống, thiết kế không gian công cộng

Hà Nội ngày 17/10/2017 - Với mục tiêu cải thiện môi trường sống của người dân, đồng thời đưa văn hóa nghệ thuật đến với cộng đồng, hướng đến một tương lai đô thị tốt đẹp hơn, Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) đã xây dựng dự án "Huy động nguồn lực cộng đồng và sự tham gia của giới trẻ trong kiến tạo không gian công cộng xanh, an toàn tại Quận Hoàn Kiếm" (sau đây gọi tắt là dự án Không gian công cộng) thuộc chương trình Block by Block của Văn phòng Trung ương UN-Habitat và công ty Mojang, nhà sáng lập ứng dụng Minecraft.


op-ed-juv-justice-390.jpg

Trừng phạt khắc nghiệt đối với trẻ em vi phạm pháp luật không ngăn chặn được tình hình tội phạm người chưa thành niên tiếp tục gia tăng

Độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em là một chủ đề gây nhiều tranh cãi trên thế giới. Ở Việt Nam, vấn đề này đang được tranh luận trong quá trình sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự. Một số người tranh luận rằng phương thức tiếp cận "cứng rắn với tội phạm" là cần thiết để trừng phạt trẻ em nhằm phòng ngừa tình trạng phạm tội tiếp diễn.

Tuy nhiên, nghiên cứu quốc tế chỉ ra rằng do trẻ em còn đang trong giai đoạn phát triển, việc gán cho trẻ em và đối xử với trẻ em như những tội phạm ở độ tuổi nhỏ có thể tác động tiêu cực nghiêm trọng đến sự phát triển và khả năng cải tạo, phục hồi thành công của trẻ.


rc_ai_new_year_card_300.jpg

New Year Greetings from the United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam

 

On the occasion of New Year 2017, on behalf of the United Nations family in Viet Nam I wish to reiterate our appreciation and express our warmest wishes to our partners and friends throughout the country. We wish our partners and their families in Viet Nam peace, prosperity, good health and happiness in the coming year.

As we enter the second year of the Sustainable Development Goals era, we look forward to continuing our close cooperation for the sake of Viet Nam’s future development; one which is inclusive, equitable and sustainable, with no one left behind.

Youssouf Abdel-Jelil
United Nations Resident Coordinator a.i. in Viet Nam


WAD2016.jpg

Thông điệp của Tổng Thư Ký LHQ Ban Ki-moon nhân Ngày thế giới phòng chống AIDS, 1 tháng 12

 

Ngày hôm nay, 35 năm sau khi AIDS xuất hiện, toàn thế giới đã có thể tự hào khi nhìn lại các nỗ lực phòng chống dịch. Nhưng chúng ta cũng phải hướng về phía trước với quyết tâm và cam kết chấm dứt dịch AIDS vào năm 2030.

Thế giới đã đạt được những bước tiến thực sự to lớn. Số người được điều trị HIV đã tăng cao hơn bao giờ hết. Kể từ năm 2010, số trẻ em bị nhiễm HIV do lây truyền từ mẹ đã giảm một nửa. Cứ mỗi năm số người tử vong do AIDS lại giảm thêm. Và những người nhiễm HIV đang ngày càng có tuổi thọ dài hơn.RSS Email Subscription

Enter your email address: